Komentáre

Gabriel Cramer


Gabriel Cramer Narodil sa 31. júla 1704 v Ženeve (dnes Švajčiarsko) a zomrel 4. januára 1752 v Bagnols-sur-Cèze vo Francúzsku. Cramer pracoval na analýze a determinantoch. V Ženeve sa stal učiteľom matematiky a písal v práci týkajúcej sa fyziky, tiež v oblasti geometrie a histórie matematiky. Cramer je najlepšie známy pre jeho prácu na determinantoch (1750), ale tiež prispel k štúdiu algebraických kriviek (1750).

Cramerova vláda

Cramerove pravidlo je metóda riešenia súčasných LINEÁRNYCH ZARIADENÍ pomocou DETERMINANTOV. Lineárna rovnica je rovnica, ktorá môže byť predstavovaná priamou čiarou. Ak sa pretínajú dve čiary, ich priesečník je spoločný. Súradnice tohto bodu údajne spĺňajú obidve rovnice „súčasne“. Cramerove pravidlo používa determinanty na nájdenie súradníc priesečníka. Každý menovateľ sa skladá z koeficientov xay. Čitateľ pre x je určený nahradením koeficientov x za konštanty na pravej strane rovníc. Čitateľ pre y sa stanoví podobne. Čitatelia a menovatelia sa dosahujú krížovým násobením a odčítaním. Metóda platí pre n lineárnych rovníc s n neznámym. V týchto prípadoch by sa mali použiť determinanty tretieho alebo vyššieho stupňa.


Video: Gabriel Cramer Project (December 2021).