Články

Oddiel 6.1 Odpovede


1. (y = 3 cos 4 sqrt {6} t- frac {1} {2 sqrt {6}} sin 4 sqrt {6} t text {ft} )

2. (y =- frac {1} {4} cos 8 sqrt {5} t- frac {1} {4 sqrt {5}} sin 8 sqrt {5} t text { ft} )

3. (y = -1,5 cos 14 sqrt {10t} text {cm} )

4. (y = frac {1} {4} cos 8t- frac {1} {16} sin 8t text {ft}; : R = frac { sqrt {17}} {16 } text {ft}; : omega _ {0} = 8 text {rad /s}; : T = pi /4 text {s}; : phi cca -245 text {rad} cca -14,04 ^ { circ} )

5. (y = 10 cos 14t + frac {25} {14} sin 14t text {cm}; : R = frac { sqrt {5}} {14} sqrt {809} text {cm}; : omega _ {0} = 14 text {rad /s}; : T = pi /7 text {s}; : phi cca .177 text {rad} približne 10,12^{ circ} )

6. (y =- frac {1} {4} cos sqrt {70} t+ frac {2} { sqrt {70}} sin sqrt {70} t text {m}; : R = frac {1} {4} sqrt { frac {67} {35}} text {m}; : omega _ {0} = sqrt {70} text {rad/s} ; : T = 2 pi / sqrt {70} text {s}; : phi cca 2,38 text {rad} cca 136,28^{ circle} )

7. (y = frac {2} {3} cos 16t- frac {1} {4} sin 16t text {ft} )

8. (y = frac {1} {2} cos 8t- frac {3} {8} sin 8t text {ft} )

9. (. 72 text {m} )

10. (y = frac {1} {3} sin t+ frac {1} {2} cos 2t+ frac {5} {6} sin 2t text {ft} )

11. (y = frac {16} {5} vľavo (4 sin frac {t} {4}- sin t right) )

12. (y =- frac {1} {16} sin 8t+ frac {1} {3} cos 4 sqrt {2} t- frac {1} {8 sqrt {2}} hriech 4 sqrt {2} t )

13. (y = -t cos 8t- frac {1} {6} cos 8t + frac {1} {8} sin 8t text {ft} )

14. (T = 4 sqrt {2} text {s} )

15. ( omega = 8 text {rad/s} : y =- frac {t} {16} (- cos 8t+2 sin 8t)+ frac {1} {128} sin 8t text {ft} )

16. ( omega = 4 sqrt {6} text {rad/s}; : y =- frac {t} { sqrt {6}} left [ frac {8} {3} pretože 4 sqrt {6t} +4 sin 4 sqrt {6t} right]+ frac {1} {9} sin 4 sqrt {6} t text {ft} )

17. (y = frac {t} {2} cos 2t- frac {t} {4} sin 2t+3 cos 2t+2 sin 2t text {m} )

18. (y = y_ {0} cos omega_ {0} t + frac {v_ {0}} { omega _ {0}} sin omega _ {0} t; : R = frac {1} { omega _ {0}} sqrt {( omega _ {0} y_ {0})^{2}+(v_ {0})^{2}}; : cos phi = frac {y_ {0} omega _ {0}} { sqrt {( omega _ {0} y_ {0}) ^ {2} + (v_ {0}) ^ {2}}}; : sin phi = frac {v_ {0}} { sqrt {( omega_ {0} y_ {0}) ^ {2} + (v_ {0}) ^ {2}}} )

19. Objekt s dlhšou periódou váži štyrikrát toľko ako druhý.

20. (T_ {2} = sqrt {2} T_ {1} ), kde (T_ {1} ) je obdobie menšieho objektu

21. (k_ {1} = 9k_ {2} ), kde (k_ {1} ) je jarná konštanta systému s kratšou periódou.


Kapitola 6, oddiel 6.1, otázka 001 Nájdite oblasť tieňovanej oblasti. y = x² +2 y = x 2 -1 Ak je to potrebné, zadajte presnú odpoveď ako nesprávny zlomok. A =? 2 Upraviť

help_outline

Prepis obrázkuZavrieť

Kapitola 6, oddiel 6.1, otázka 001 Nájdite oblasť tieňovanej oblasti. y = x² +2 y = x 2 -1 V prípade potreby zadajte presnú odpoveď ako nesprávny zlomok. A =? 2 Upraviť

celá obrazovka

Získajte svoju online šablónu a vyplňte ju pomocou progresívnych funkcií. Užite si inteligentné vyplniteľné polia a interaktivitu. Postupujte podľa jednoduchých pokynov uvedených nižšie:

Výber autorizovaného odborníka, vytvorenie schôdzky a návšteva pracoviska na súkromné ​​stretnutie spôsobujú, že je dokončovanie časti 6 1 Ionic Bonding Answers únavné. Právne formuláre USA vám umožňujú rýchlo vytvárať legálne platné papiere podľa vopred pripravených prázdnych miest online.

Vykonajte svoje dokumenty za pár minút pomocou nášho jednoduchého podrobného sprievodcu:

 1. Pozrite si časť 6 1 Odpovede na iónové spájanie, ktoré potrebujete.
 2. Otvorte ho pomocou online editora a začnite meniť.
 3. Vyplňte prázdne polia Mená, adresy, čísla atď.
 4. Zmeňte šablónu s exkluzívnymi vyplniteľnými oblasťami.
 5. Uveďte konkrétny dátum a vložte svoj elektronický podpis.
 6. Kliknite hotový po dvojnásobnom preskúmaní všetkého.
 7. Stiahnite si pripravený dokument do systému alebo ho vytlačte ako tlačenú kópiu.

Ľahko vytvorte odpovede na iontové lepenie časti 6 1 bez toho, aby ste museli zapojiť odborníkov. Náš bohatý katalóg právnych dokumentov už využíva viac ako 3 milióny ľudí. Pripojte sa k nám hneď teraz a získajte prístup k katalógu č. 1 webových prázdnych miest. Vyskúšajte si to sami!


Q: y 1 1 Je uvedený graf funkcie f (x) = pre x 2 1. Aký je objem vytvorenej pevnej látky.

Odpoveď: Kliknutím zobrazíte odpoveď

Otázka: Napíšte rovnicu priamky so sklonom -8 a y na (0,4)

A: Musíme napísať rovnicu priamky so sklonom -8 a y-priesečník na 0, 4. Poznáme rovnicu.

Otázka: Tunkon odpúšťania od Objektu A je S, (t) = t 3-2t²+4 a cispiacement funchon od Object Bis.

Odpoveď: Kliknutím zobrazíte odpoveď

Otázka: dx x (V x)* Vyberte jednu: a. (V x) ³ 1 b. 3 (V x) ³ -1 C. (V x) 3

Odpoveď: Vysvetlenie riešenia je uvedené nižšie.

Otázka: Predpokladajme, že dokážeme modelovať popu. Populácia Turecka bola 55,49 i. Vaša odpoveď: O Rastová krysa.

Odpoveď: Kliknutím zobrazíte odpoveď

Otázka: Divadlo má 23 radov sedadiel. Prvý rad má 19 sedadiel, druhý rad má 21 sedadiel, tretí r.

Odpoveď: Kliknutím zobrazíte odpoveď

Otázka: oceňte určitý integrál: 1 (s -1 x) ² dx xVx² -1 -

Odpoveď: Musíme vyriešiť nevhodný integrál

Otázka: Aké sú tu základné súbory riešení?

A: Vzhľadom na to, že y & quot '-y & quot; 4y '-4y = 0 Pomocná rovnica je: m³-m²+4m-4 = 0 (m-1) × (m²+4) = 0 m = 1, 2i a- 2i.

Otázka: 3 dy dx = 3 dx dy, potom 4a + 3 g (1) + 2 h (0) = 0. O 7 O 6 O 10 0 9 O 11

Odpoveď: Dvojitú integráciu je možné vyriešiť zmenou poradia. Najprv nakreslíme graf.


Časť 6 1 odpovede na študijné príručky chromozómov a meiózy

ODDIEL 6.1 CHROMOZÓMY A MEIÓZA Vystuženie KĽÚČOVÝ KONCEPT Gamety majú polovičný počet chromozómov.

 • Veľkosť súboru: 1 076 KB
 • Jazyk angličtina
 • Publikované: 5. júla 2016
 • Zobrazená: 1 502 krát

SEKCIA CHROMOZÓMY A MEIÓZA 6.1 Študijná príručka

ODDIEL 6.1 CHROMOZÓMY A MEIÓZA Výstuž KĽÚČOVÁ KONCEPCIA Gaméty majú polovičný počet chromozómov, ktoré

 • Veľkosť súboru: 1 076 KB
 • Jazyk angličtina
 • Publikované: 5. júla 2016
 • Zobrazená: 1 307 krát

SEKCIA CHROMOZÓMY A MEIÓZA 6.1 Štúdia

ODDIEL 6.1 CHROMOZÓMY A MEIÓZA Posilnenie KĽÚČOVÝ KONCEPT Gamety majú polovičný počet chromozómov ako bunky tela. Vaše telo je zložené z dvoch

 • Veľkosť súboru: 1 076 KB
 • Jazyk angličtina
 • Publikované: 23. júna 2016
 • Zobrazené: 1 214 krát

SEKCIA CHROMOZÓMY A MEIÓZA 6.1 Štúdia

ODDIEL 6.1 CHROMOZÓMY A MEIÓZA Posilnenie KĽÚČOVÝ KONCEPT Gamety majú polovičný počet chromozómov ako bunky tela. Vaše telo je zložené z dvoch

 • Veľkosť súboru: 1 076 KB
 • Jazyk angličtina
 • Publikované: 5. júla 2016
 • Zobrazené: 1 152 krát

POZNÁMKY: Kapitola 6.1 Chromozómy a meióza

POZNÁMKY: Kapitola 6.1 Chromozómy a meióza Chromozómy _____ sa musia udržiavať na zvieratách. Veľa. Poznámky 6.6 - Meióza a genetické variácie

 • Veľkosť súboru: 1 948 KB
 • Jazyk angličtina
 • Publikované: 6. júla 2016
 • Zobrazené: 1 983 krát

Oddiel 10.2: Meióza - Glencoe

Sprievodca výstužou a štúdiom Sprievodca výstužou a štúdiom Oddiel 10.2 Meióza. K opätovnému radeniu chromozómov môže dôjsť počas meiózy prechodom cez alebo

 • Veľkosť súboru: 311 KB
 • Jazyk angličtina
 • Publikované: 26. júna 2016
 • Zobrazená: 5 101 krát

SEKCIA CHROMOSÓMY A MEIÓZA 6 1 Sprievodca štúdiom

4 Posilňovacia jednotka 3 Kniha zdrojov McDougal Littell Biology KAPITOLA 6 Meióza a Mendel. 6,3 MENDEL.

 • Veľkosť súboru: 1 076 KB
 • Jazyk angličtina
 • Publikované: 18. júna 2016
 • Zobrazená: 1 492 krát

Kapitola 10: Mendel a Meiosis - Glencoe/McGraw -Hill

Kapitola 10 Mendel a meióza Kapitola 11 DNA a gény. 10.1 MENDELOVÉ ZÁKONY DEDIČNOSTI 255. 1 generácia, MENDEL A MEIÓZA (


OTÁZKY TÝKAJÚCE SA POROZUMENIA

1. Ktoré tri faktory komplikujú úlohu pri štúdiu dedičnosti ľudských vlastností?

Riešenie: (1) Párenie nie je možné ovládať. Nie je etické ani uskutočniteľné vykonávať experimenty s kontrolovaným párením.

(2) Ľudia majú dlhú generačnú dobu, takže trvá dlho, kým sa sleduje dedičnosť vlastností počas viac ako jednej generácie.

(3) Počet potomkov na párenie je obmedzený, takže fenotypové pomery sú neisté.

Nedávne príručky

Je to učebnica?

V tejto službe nepodporujeme ani nepredávame žiadne učebnice. Toto je iba sprievodca riešením pre zobrazenú učebnicu. Všetky odpovede na otázky teda nájdete v učebnici zoradené podľa indexu jednoduchosti použitia. ExploreNow!

Nemôžem nájsť potrebnú knihu.

Môžete požiadať o odpoveď na svoju učebnicu. Aj keď knihu môžete mať v závislosti od odbornej dostupnosti vyriešenú do 15–20 dní a môžete k nej získať prístup bez akýchkoľvek poplatkov, ak ste prémiovým členom, odporúčame vám, aby ste pre konkrétnu otázku alebo celú kapitolu, ktorú práve používate, využili našu službu Study Help. , potrebujete do 24-48-hodinového okna.

Moja kniha je podobná, ale nie rovnaká!

Môže to byť spôsobené rôznymi verziami alebo vydaniami tej istej knihy. Môžete skontrolovať obsah a priradiť otázky k jednotlivým kapitolám (Ako vidíte, otázky sú voľne prístupné pre celú knihu). Môžete sa prihlásiť na odber, ak sa rozhodnete, že podrobné kroky budú užitočné, aj keď rozdiely.

Nie všetky otázky sú zodpovedané!

Snažíme sa nezverejňovať príručky, ktoré práve prebiehajú. Po niektorých sprievodcoch je však taký vysoký dopyt, že ich pri publikovaní musíme zverejniť. Ak v sekcii odpovedí nájdete upozornenie „V súčasnosti to za vás rieši odborník“, môžete sa obrátiť na zákaznícku podporu a informovať sa o stave alebo dokonca získať okamžitú odpoveď, ak ste prémiovým členom.

Čísla ISBN sa nezhodujú!

Skontrolujte, či sú na titulnej strane knihy uvedené ďalšie čísla ISBN. Ak sa stále nezhoduje, skontrolujte dostupné vzorky a uistite sa, že ste na správnom sprievodcovi.

Môžem vidieť nejaké vzorky?

Každá kapitola v knihe má príponu prvé tri riešenia zobrazené v plnom rozsahu zadarmo. Prejdite si kapitoly a otázky a pozrite si ich.

Je možné vidieť konkrétnu odpoveď skôr, ako sa prihlásim na odber?

Požiadajte o podporu zákaznícku podporu prostredníctvom služby Live Chat. Pomôžu vám s úplnou odpoveďou, ak ide o jednoduchú otázku, alebo čiastočnou odpoveďou, aby ste sa uistili o dostupnosti, ak ide o rozsiahle riešenie.


Oddiel 6.1 Odpovede

Myšlienka väzenia má dlhú históriu a historické korene amerických väzení sú v “gaols ” feudálneho Anglicka. Šerifi prevádzkovali tieto prvé väzenia a ich hlavným účelom bolo zadržanie obvinených osôb čakajúcich na súd. Tento anglický model bol prenesený do kolónií, ale funkcia zostala rovnaká. V 19. storočí sa väzenie začalo meniť v reakcii na hnutie väzenia. Ich funkcia sa rozšírila na ubytovanie osôb odsúdených za menšie trestné činy a odsúdených na krátke tresty odňatia slobody. Používali ich aj na iné účely, napríklad na držanie duševne chorých a tulákov. Príchod samostatného systému súdnictva pre mladistvých a rozvoj štátnych nemocníc zmiernil bremeno starostlivosti o tieto neskoršie kategórie.

Väzenia súčasnosti sú # 8217s kritickou súčasťou miestnych systémov trestného súdnictva. Používajú sa na riešenie potreby bezpečného zadržania v rôznych bodoch procesu trestného konania. Väznice spravidla slúžia viacerým orgánom činným v trestnom konaní v komunite, vrátane miestnych orgánov činných v trestnom konaní, štátnej polície, úradníkov na ochranu voľne žijúcich živočíchov a federálnych úradov. Väzenia reagujú na mnohé potreby v systéme trestného súdnictva a zohrávajú neoddeliteľnú úlohu v každej úrovni amerického trestného súdnictva. Tieto potreby sa neustále menia a sú ovplyvnené politikami, postupmi a filozofiami mnohých rôznych používateľov väzenia. Väzenie je ťažká vec, ktorú zvyčajne vykonáva krajský šerif. Väčšina právomocí šerifa je často delegovaná na správcu väzenia.

Vedenie väzenia je také zložité úsilie, pretože väzenia slúžia mimoriadne rôznorodej populácii. Na rozdiel od väzníc, kde sú populácie chovancov do istej miery homogénne, zlyhania držia úplne rozdielnych jednotlivcov. Vo väzení sa nachádzajú muži aj ženy, deti i dospelí. Väčšina štátnych väzňov je závažnými páchateľmi, zatiaľ čo vo väzení sú jak vážni páchatelia, tak aj menší páchatelia, ktorí môžu byť zraniteľní pred dravými zločincami. Tí, ktorí trpia duševnými chorobami, alkoholizmom a drogovou závislosťou, sa často ocitnú vo väzení. V tomto prostredí musia väzenskí pracovníci vykonávať dve hlavné funkcie väzenia: príjem a väzbu.

Rezervácia a príjem

Funkcia rezervácie a príjmu väzníc slúži ako základná funkcia verejnej bezpečnosti tým, že poskytuje bezpečné prostredie, v ktorom je možné hodnotiť potenciálne nebezpečné osoby a určiť riziko, ktoré tieto osoby pre verejnosť predstavujú.

Opatrovníctvo

Druhou hlavnou funkciou väzenia je myšlienka väzby. To znamená, že ľudia sú z rôznych dôvodov pozbavení slobody. Dva najbežnejšie z týchto dôvodov sú vyšetrovacia väzba a trest.

Predbežná väzba

Hlavné využitie moderných väzení je to, čo sa často označuje ako predbežná väzba. Inými slovami, vo väzení sa prijímajú obvinené osoby, ktoré čakajú na obvinenie, a čakajú na súd, odsúdenie alebo odsúdenie. Viac ako polovica väzňov je obvinená zo zločinov a čaká na súd. Priemerný čas medzi zatknutím a odsúdením je približne šesť mesiacov. Väzenia tiež readmisiu podmienečne a s podmienkou pre podmienečné prepustenie a zadržiavajú ich na súdne pojednávania. Hlavným účelom predbežného zadržania nie je potrestať páchateľov, ale chrániť verejnosť a zaistiť vystúpenie obvinených osôb pred súdom.

Podľa Bureau of Justice Statistics je v USA v súčasnosti v prevádzke približne 3 300 väzníc. Toto veľké množstvo poukazuje na veľmi dôležitú skutočnosť: Väzenia sú predovšetkým miestnym záujmom. Väzenia (a zadržiavacie centrá) sú zariadenia určené na bezpečné a zaistené zadržiavanie rôznych zločincov, spravidla na krátke obdobie. Široká škála páchateľov vyplýva zo skutočnosti, že väzby majú dvojakú úlohu. Zadržiavajú obvinených, ktorí čakajú na spracovanie systémom trestného súdnictva, a zadržiavajú odsúdených za zločiny a odsúdených na trest odňatia slobody. Vo väzniciach sa okrem toho nachádzajú väzni aj pre iné agentúry, napríklad pre štátne oddelenia pre korekciu, kým sa v štátnom väzení neuvoľní miesto na lôžku.

Veľkosť väzení sa môže veľmi líšiť v závislosti od jurisdikcie, ktorej zariadenie slúži. Musí sa brať do úvahy geografická aj právna jurisdikcia. Jedným z najdôležitejších determinantov veľkosti väzenia je hustota obyvateľstva. Čím viac ľudí má daná jurisdikcia, tým viac pravdepodobných väzňov bude mať. Mnoho vidieckych väzníc je dosť malých, ale v najväčších populačných centrách Ameriky bývajú rozsiahle väzenské komplexy. Väčšina krajov a veľa obcí prevádzkuje väzenia a niektoré prevádzkujú federálne a iné miestne agentúry. Existuje trend, že malé vidiecke jurisdikcie spájajú svoje väznice s regionálnymi zadržiavacími zariadeniami. Tieto konsolidované operácie môžu zvýšiť efektivitu, bezpečnosť a lepšie zaistiť práva väzňov#8217.

Trest

Hlavnou funkciou väzenia je umiestnenie väzňov obvinených po zadržaní. Vo veľmi úzkom časovom období musí byť zatknutý pred sudcom. Sudca pri určovaní kaucie vezme do úvahy obvinenia obvineného a riziko úteku žalovaného # 8217. Sudca môže rozhodnúť o vzatí obžalovaného do väzby až do procesu, ale je to zriedkavé. Najčastejšie bude udelené predbežné prepustenie. Zatknutí môžu byť požiadaní o zaplatenie určitej sumy peňazí, aby sa mohli dostaviť na súd, alebo môžu byť prepustení na vlastné uznanie.

Ako možnosť trestného postihu poskytujú väzenia spôsob, ako previniť páchateľov zodpovednými za trestné činy. Vo väzení sú páchatelia, ktorí boli odsúdení na trest odňatia slobody za priestupkové delikty, zvyčajne na menej ako jeden rok. Existuje mnoho spôsobov, ako možno vykonať trest odňatia slobody, a to do veľkej miery v závislosti od zákonov a politík konkrétnej jurisdikcie. Ústredným cieľom uväznenia ako trestu v systéme trestného súdnictva je filozofický cieľ odstrašovanie. Mnohí veria, že tresty odňatia slobody odrádzajú páchateľov od budúcich trestných činov (konkrétne odstrašovanie) a potenciálnych zločincov o možných nákladoch na zločin (všeobecné odstrašovanie). Rehabilitácia a reintegrácia sú niekedy považované za sekundárne ciele uväznenia. Tieto ciele sa zvyčajne nepovažujú za prístupné väzenskému prostrediu a na splnenie týchto cieľov existuje len málo programov. Mnoho miestnych väzníc sa vynakladá skromné ​​úsilie na to, aby poskytlo väzňom príležitosti na poradenstvo a zmeny s cieľom zabrániť budúcemu zločineckému správaniu, ale vždy v medziach obmedzených zdrojov.

Rôzne funkcie

Väzenia v niektorých jurisdikciách sú zodpovedné za odovzdávanie a prepravu väzňov na federálne, štátne alebo iné orgány. Väznice majú tiež za úlohu držať duševne choré osoby, kým nebudú prevezené do vhodných zariadení pre duševné zdravie, kde často nie sú k dispozícii postele. Väznice zadržiavajú ľudí aj na rôzne vládne účely, pričom zadržiavajú jednotlivcov hľadaných ozbrojenými silami, na účely zaistenia osôb, ktoré nemusia byť v bezpečí v komunite, osôb, ktorých súd pohŕda, a svedkov súdu. Väznice často držia štátnych a federálnych väzňov kvôli preplnenosti väzenských zariadení. Vo väzniciach sa bežne ukladajú komunitné sankcie, napríklad podrobnosti o práci vo verejných službách.

Väzenské populácie

Zatknutí často prichádzajú do väzenia s nespočetným množstvom problémov. Zneužívanie návykových látok, alkoholu a duševných chorôb často znamená, že väzni nie sú schopní dodržiavať pokyny väzenského personálu. Mnohí majú zdravotné problémy, psychologické problémy a emočné problémy. Väzni môžu prejaviť celú škálu ľudských emócií: Neúspešní zamestnanci môžu každý deň vidieť strach, úzkosť, hnev a depresiu. Správanie často odzrkadľuje emocionálny stav a personál sa niekedy musí vyrovnať s nevyhovujúcimi, samovražednými alebo násilnými väzňami. Kým sú väzni vo väzbe, väzenie je zodpovedné za ich zdravie a pohodu.

Väznice fungujú ako poskytovateľ služieb pre zvyšok komunity trestného súdnictva. Správcovia väzenia majú len veľmi malú úvahu o tom, kto pôjde do väzenia a ako dlho zostanú vo väzbe. Zákon a politika hrá veľkú rolu pri diktovaní toho, kto sa dostane do väzenia, rovnako ako diskrečné rozhodnutia probačných a prepustených úradníkov, orgánov činných v trestnom konaní a sudcov. Prevalentné postoje komunity sú tiež dôležité, pretože voliči môžu vyvíjať tlak na orgány činné v trestnom konaní a súdy, aby viac zatýkali a stíhali viac páchateľov. Keď sa to stane, viac ľudí skončí vo väzení.

Zadržanie mladistvých

Mnoho väzníc dočasne zadržiava mladistvých, kým nebudú prevezení na úrady mladistvých.

Nedávny výskum Úradu pre mladistvých a prevenciu kriminality (OJJDP) ukazuje, že trend vo väzení mladistvých smeruje k nižšiemu počtu a smerovaniu k miestnym zariadeniam. Populácia mladistvých páchateľov klesla od roku 2010 do roku 2012 o 14%, na najnižší počet od roku 1975. V správe z marca 2015 sa uvádza, že po prvý raz od roku 2000 sa v miestnych zariadeniach nachádzalo viac páchateľov ako v štátnych prevádzkach.

Stupeň bezpečnosti prítomný v zariadeniach pre mladistvých sa v jednotlivých jurisdikciách líši. Dôležitým meradlom bezpečnosti použitým v správach OJJDP je zamykanie mládeže v & # 8220spánkoch. & # 8221 Posledné údaje naznačujú, že verejné agentúry majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že zamknú mladistvých v ich spálňach aspoň niekedy. Väčšina štátnych agentúr (61%) uviedla, že sa zapojila do tejto praxe, zatiaľ čo iba relatívne malý počet (11%) súkromných agentúr uviedlo túto prax. Viac ako polovica všetkých zariadení uviedla, že okrem zamykania mladistvých v spálni (čo sa zvyčajne stáva v noci) malo aj jednu alebo viac funkcií zadržiavania. Tieto bezpečnostné prvky sa zvyčajne skladajú zo zamknutých dverí a brán určených na zadržanie mladistvých v zariadení.

Na rozdiel od väzenia pre dospelých sa zadržiavanie mladistvých koná v rôznych prostrediach. Podľa štúdie OJJDP boli najbežnejším typom zariadení zariadenia, ktoré sa považovali za & # 8220 rezidenčné liečebné centrá, & # 8221 nasledované tými, ktoré sa považovali za & # 8220 zadržovacie centrá. & # 8221 Klasifikácia & # 8220 group domáce, & # 8221 & # 8220školiaca škola, & # 8221 & # 8220shelter, & # 8221 & # 8220wilderness camp, & # 8221 a & # 8220diagnostické centrum & # 8221. Skupinové domy a prístrešky bývali v súkromnom vlastníctve a záchytné strediská boli štátnymi zariadeniami.


Oddiel 6.1 Zadanie 14. apríla

Vyplňte, prosím, nasledujúce hodnotenie (môžete to urobiť na svojom vlastnom papieri a nemusíte ho tlačiť, pokiaľ to nechcete). Idem sa ta spytat nepodvádzať jednoduchým googlením odpovedí, ALE môžete sa pozrieť na poznámky a svoju učebnicu.

  (DUE: do stredy 22. apríla, ak je to možné & # 8211, potom to prijmem, ale 22. deň je usmernením, ktoré nás má posúvať vpred)

Môžete ich odovzdať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Odfoťte to a pošlite mi ich e-mailom na adresu [email protected] (obrázok pridajte ako prílohu, nie do tela e-mailu)
 • Naskenujte to a pošlite mi ich e-mailom
 • Odložte ho do poštovej zásuvky na predných dverách na Avenue 3 & # 8211 a uistite sa, že je na ňom VAŠE MENO a MOJE MENO

Vitajte pri svojej prvej úlohe mimo triedy. Začneme JEDNOU sekciou z novej jednotky. Je to nájdenie sklonu čiary – pre niektorých z nás to bude preskúmanie, pre iných to môže byť nové.

Budete musieť použiť svoje kritické myslenie a schopnosti samostatného učenia, ale pamätajte, že sme tu, aby sme vás podporili.

Tu je prvá úloha – Nájdenie sklonu čiary

 1. Čítať prostredníctvom príkladov vo vašej učebnici (strany 332 a#8211 339)
  • Ak nemáte svoj text doma, tu je pdf časti 6 pt 1 a tu je pdf časti 6 pt 1 odpovede
 2. Čítať tieto poznámky: sklon 1
 3. Urob tieto tri pracovné listy & # 8211 Pracovné listy pre sklon a skontroluj svoje odpovede z odpovedných klávesov a#8211 Pracovné listy zošikmenia Kľúčové odpovede.
 4. Urob časť 6.1 Priradenie z učebnice. Hárok so zadaním pre kapitolu 6 je tu: Kapitola 6 Úlohy 2020 (skontrolujte svoje odpovede v učebnici, aby ste sa uistili, že ich robíte správne!).
 5. Urob zadanie štyroch otázok, ktoré uverejním začiatkom budúceho týždňa (20. alebo 21. apríla) & # 8211 budete musieť urobiť ten a vrátiť mi ho. Budeme triediť možnosti, ako to odovzdať budúci týždeň.

***Aj keď dúfam, že urobíte všetku prácu, jediná vec, ktorú budete musieť RUČNE ZADAŤ budú štyri otázky/kvízy, ktoré pošlem v pondelok alebo utorok (alebo možno tento piatok, ak sú na to ľudia pripravení). Poviem vám, ako to odovzdať KEDY to pošlem.

Tu je niekoľko užitočných odkazov ŠPECIFIKÁLNE pre Oddiel 6.1:


Aktivita 6.4a

Opíšte svojimi vlastnými slovami význam dôvernosti vo vzťahu k vašej pracovnej pozícii. Na pomoc vám môže poslúžiť vaša zmluva alebo popis práce.

V mojej pracovnej pozícii podporného pracovníka dôvernosť znamená:

Dôvernosť znamená rešpektovať súkromie ostatných a nezdieľať informácie, ktoré sú pre nich osobné, bez odôvodneného dôvodu. Ako pracovník v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti je veľmi dôležitou a zásadnou súčasťou pracovnej úlohy zaistenie dôvernosti osôb, o ktoré sa starám. To môže zahŕňať zabezpečenie toho, že ma ostatní nemôžu počuť, keď o nich hovorím, bezpečného ukladania záznamov a dokumentácie a poskytovania informácií iným iba so súhlasom jednotlivca (pokiaľ neexistujú poľahčujúce okolnosti, ako napríklad problém so zabezpečením).


Molárna hmota

Molárna hmotnosť je hmotnosť 6,022 x 10 23) atómov alebo zlúčenín (molekúl alebo iónového vzorca).

Látka (vzorec) Atómová, molekulárna alebo vzorcová hmotnosť (u) Molárna hmotnosť (g/mol) Štruktúra
Hélium (He) 4,0026 (atómová hmotnosť) 4.0026
Pixabay
etanol (C.2H5OH) 46,069 (molekulová hmotnosť) 46.069
fosforečnan vápenatý [Ca3(PO4)2] 310,177 (hmotnosť vzorca) 310.177
wikimedia commons

Obrázok ( PageIndex <1> ): Porovnanie atómovej a molárnej hmotnosti pre atóm, molekulu a iónovú zlúčeninu

Molárna hmotnosť sa často nazýva molekulová hmotnosť alebo hmotnosť vzorca (fw). Odborne povedané, molekulová hmotnosť funguje iba pre molekuly, kde ide o hmotnosť jedného molu molekúl, kde každá molekula je častica. V prípade iónových zlúčenín by ste mohli mať jeden kus kryštálu, ktorý má mol svojich základných prvkov definovaných v iónovom vzorci, ale existuje iba jedna častica, a preto je lepšie vziať do úvahy hmotnosť vzorca alebo hmotnosť vzorca. Na označenie hmotnosti vzorca použijeme symbold fw

Molárna hmotnosť prvkov

Význam krtka je, že ak máte jeden mól prvku, hmotnosť móla v gramoch je rovnaká ako priemerná hmotnosť každého prvku v Daltonoch (u). Takže ak priemerná izotopová hmotnosť atómu vo vzorke uhlíkových váh 12,011 u, potom jeden mol vzorky uhlíkových váh 12,011 gramov.

Obrázok ( PageIndex <2> ): Dve vzorky uhlíka (vľavo) a medi (vpravo) majú rovnaký počet molekúl (1 mol alebo 6,022x10 23), ale rôznu hmotnosť a objem. Upozorňujeme, že ide o tarované váhy, to znamená, že od zobrazenej hodnoty bola odpočítaná hmotnosť nádoby (pozri použitie analytických váh).

Ktorá má väčší počet častíc? Čo z toho má väčšiu hmotnosť?

Oba majú rovnaký počet častíc, pretože v každej je 2,5 molu. To je podobné, ako keby ste povedali, že 2,5 tucta šišiek je rovnaký počet položiek ako 2,5 tucta automobilov. Avšak 2,5 móla automobilov bude mať väčšiu hmotnosť ako 2,5 tucta nákladných vozidiel. Z rovnakého dôvodu bude mať 2,5 molu Ar väčšiu hmotnosť ako 2,5 móla He, aj keď budú mať rovnaký počet častíc.

Molárna hmotnosť zlúčenín

Molekulárna

Ibuprofen, C.13H18O2, je kovalentná zlúčenina a účinná látka v niekoľkých populárnych liekoch proti bolesti bez predpisu, ako sú Advil a Motrin.

Obrázok ( PageIndex <3> ): Výpočet molárnej hmotnosti molekuly (ibuprofén) (prevzaté z OpenSTAX)

Iónsky

Nezabudnite, že iónové zlúčeniny sú diskrétne katióny a anióny kombinované za vzniku neutrálnej kryštálovej mriežky. Vzorec pre iónovú zlúčeninu predstavuje najnižší najvyšší pomer katiónov k aniónom a nie je definovaný väzbami. Neexistuje žiadna samostatná „molekula“, ako tomu bolo v prípade ibuprofénu. Napríklad chlorid sodný má vzorec NaCl, aj keď je každý sodík viazaný k 6 chlórom, zatiaľ čo každý chlór je viazaný k 6 sodíkom a vytvára mriežku v 3-rozmernom priestore. Chlorid sodný je iónová zlúčenina zložená zo sodných katiónov, Na + a chloridových aniónov, Cl & mínus, kombinovaných v pomere 1: 1. Hmotnosť vzorca pre túto zlúčeninu sa vypočíta ako 58,44 amu (obrázok ( PageIndex <4> )), aj keď skutočná vzorka má v kryštálovej štruktúre oveľa viac iónov sodíka a chloridu.

Obrázok ( PageIndex <4> ): Výpočet molárnej hmotnosti iónovej zlúčeniny (kuchynská soľ, NaCl) (prevzaté z OpenSTAX)

Môžete tiež vypočítať molárnu hmotnosť polyatomických iónov. Toto sa často nazýva molekulová hmotnosť alebo hmotnosť vzorca.

Príklad: Molárna hmotnosť síranu (SO4 -2 )

1 mol S (1) (32,07) = 32,06 g
4 mol O (4) (16,00) = 64,00 g
1 mol SO4 -2 = 96,06 g

Molárna hmotnosť je an Vyhlásenie o rovnocennosti a ako každé vyhlásenie o rovnocennosti vedie k dvom konverzným faktorom (číslo na hmotnosť alebo hmotnosť na číslo).

Pre chlorid sodný je hmotnosť vzorca 58,44 g / mol

[58,44 g NaCl = 1 mol NaCl ]

Ak chcete gramy previesť na móly, vydelíte ich molárnou hmotnosťou [ left ( frac <1 mol NaCl> <58,44 g NaCl> right) ]


Pozri si video: Камеди Клаб Отгоните машину Харламов Карибидис Батрутдинов Иванов Гореликов Половинкин Бутусов (December 2021).