Články

Jean Le Rond d'Alembert


Jean Le Rond d'Alembert, sa narodil 17. novembra 1717 a zomrel 29. októbra 1783.

Bol francúzskym matematikom a fyzikom, ktorý vyvinul počiatočné štádiá CALCULUSU, formalizoval novú vedu o mechanike a bol vedeckým redaktorom Diderotovej encyklopédie. S DIDEROTOM a VOLTAIRE bol jednou z vedúcich osobností osvietenstva vo Francúzsku.

D'Alembert vyrastal v Paríži. V roku 1741 bol prijatý na Parížsku akadémiu vied, kde pracoval po zvyšok svojho života.

D'Alembert vystupuje s Danielom BERNOULLI, Alexisom CLAIRAUTOM a Leonhardom EULEROM ako jedným z popredných vedcov svojej doby. Bol jedným z prvých, ktorý pochopil dôležitosť FUNKCIÍ a koncepcie limitov pre počet a tiež propagoval použitie diferenciálnych rovníc vo fyzike.

Pomohlo to tiež vyriešiť kontroverziu fyziky o zachovaní kinetickej energie zlepšením Newtonovej definície sily v jeho Dynamická zrada (1742), ktorý vyjadruje d'Alembertov princíp mechaniky. Študoval tiež hydrodynamiku, mechaniku tuhých telies a problém troch telies v astronómii.