Čoskoro

Disperzné opatrenia


V predchádzajúcej téme sme sa zaoberali niektorými mierami umiestnenia údajov v centre. Teraz sa pozrieme na to, ako zmerať variabilitu prítomnú v súbore údajov.

Dôležitým aspektom v deskriptívnej štúdii súboru údajov je stanovenie variability alebo rozptylu týchto údajov v porovnaní s mierou umiestnenia vzorky v strede.

Za predpokladu, že priemer, najdôležitejšia miera umiestnenia, je tá, ktorá definuje hlavnú mieru rozptylu - rozptyl, uvedený nižšie.

Odchýlka

Odchýlka je definovaná ako miera získaná súčtom štvorcov odchýlok pozorovaní vzorky od ich priemeru a vydelením počtom pozorovaní vo vzorke mínus jedno.

Štandardná odchýlka

Pretože rozptyl zahŕňa súčet druhých mocnín, jednotka, v ktorej je vyjadrená, nie je rovnaká ako jednotka údajov. Teda, aby sme získali mieru variability alebo rozptylu s rovnakými jednotkami ako dáta, vezmeme druhú odmocninu rozptylu a získame štandardnú odchýlku.

Štandardná odchýlka je miera, ktorá môže predpokladať iba nezáporné hodnoty a čím je väčšia, tým väčší je rozptyl údajov.

Čím väčšia je variabilita medzi údajmi, tým väčšia je štandardná odchýlka.

Kliknutím sem zobrazíte príklad 7

Ďalej: Normálna distribúcia