Články

Tommaso Ceva


Tommaso Ceva Bol to taliansky jezuitský matematik, básnik a kňaz. Narodil sa v Miláne 20. decembra 1648 a zomrel 2. februára 1737. Hoci bol menej známy ako jeho brat Giovanni Ceva (od ktorého pochádza pojem „ceviana“), bol tiež vynikajúci matematické a fyzické.

V matematike študoval aritmetiku, geometriu a gravitáciu, publikoval prácu Matematika Opuscola (1699). Táto práca bola spolu so stručným pojednaním navrhujúcim novú metódu rozdelenia uhlov prehodnotená v roku 2007 Acta Eruditorum, nemecký mesačný vedecký časopis, ktorý bol vydávaný 100 rokov (medzi rokmi 1682 a 1782) a ktorý založili v Lipsku Otto Mencke a Gottfried Wilhelm Leibniz.

Tommaso Ceva bol profesorom matematiky a rétoriky na Brera College v Miláne a bol hovorcom známeho matematika tej doby Guida Grandiho, s ktorým si vymenil takmer päťsto listov. Jedným z jeho študentov bol Giovanni Gerolamo Saccheri, jezuitský kňaz a taliansky matematik, ktorý ako prvý preukázal neeuklidovské geometrické vety.

Ako básnik Tommaso Ceva napísal latinskú báseň Iesus puer, preložené do niekoľkých jazykov a patril k Pápežskej akadémii v Arkádach od roku 1718.


Video: Fabaria Rally Crash da ridere (December 2021).