Komentáre

Augustin Louis Cauchy


Augustin Louis Cauchy Narodil sa 21. augusta 1789 a zomrel 23. mája 1857.

Bol to francúzsky matematik a fyzik, ktorý dokázal (1811), že uhly konvexného mnohostenníka sú určené ich tvárami (ploché povrchy, ktoré tvoria geometrickú pevnú látku).

Početné výrazy v matematike majú svoje meno, napríklad Cauchyho integrálna teória v teórii komplexných funkcií a Cauchy-Kovalevskaya, existujúca veta na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc. Cauchy bol prvý, kto starostlivo študoval podmienky pre nekonečnú SERIES CONVERGENCE; Presne definoval integrál nezávislý od procesu diferenciácie a vyvinul matematickú teóriu elasticity. Jeho texty Cours d'analyse (Course in Analysis, 1821) a 4 zväzky Cvičenia d'analyse et de physique matematika (Cvičenia v analýze a matematická fyzika, 1840-47) boli veľmi vplyvné.

Bell, E. T., Mathematics Men (1937); Muir, Jane, Of Men and Numbers (1961).


Video: Augustin-Louis Cauchy (December 2021).