Články

Polynomické operácie


Sčítanie, odčítanie a násobenie polynómov sa riadi postupmi Algebry študovanými na základnej škole.

Ak máme sumy alebo odpočty, stačí zredukovať podobné termíny, tj prevádzkovať oddelene právomoci rovnakej úrovne.

Pri násobeniach jednoducho aplikujeme distribučnú vlastnosť a potom znížime podobné výrazy.

Pridanie polynómov

Príklad:

Odčítanie polynómu

Príklad:

Polynomická multiplikácia

Príklad:

ak A (x) a B (x) sú polynómy, musíme:

  • ak A (x) a B (x) majú rôzne stupne, stupeň A (x) + B (x) alebo A (x) - B (x) rovná sa najväčšej medzi stupňami A (x) a B (x).
  • ak A (x) a B (x) sú rovnakého stupňa, stupňa A (x) + B (x) alebo z A (x) - B (x) môže byť menší alebo rovnaký ako stupeň polynómov A (x) a B (x) alebo výsledný polynóm môže byť null.
  • Stupeň A (x) .B (x) je súčet stupňov A (x) a B (x).
Ďalej: Polynomická divízia