Komentáre

Relatívne polohy dvoch priamych čiar


Vo vesmíre môžu byť dve odlišné línieprúd, paralelný alebo spätný chod:
Musíme zvážiť dva konkrétne prípady:

  • kolmé čiary:

  • pravouhlé čiary:


Euclidove postulované alebo paralelné línie

P10) Vzhľadom k priamke r a bod P r je jedna priama čiara s, zostavené používateľom P, takže r // s:


Ďalej: Určenie plánu