Komentáre

Henry Briggs


Henry Briggs Bol anglickým matematikom, narodil sa vo februári 1561 a zomrel 26. januára 1630. Bol to muž, ktorý najviac zodpovedal za to, že vedci akceptovali logaritmy.

Briggs bol vzdelaný na Cambridge University a bol prvým profesorom geometrie na Gresham College v Londýne. V roku 1619 bol menovaný profesorom geometrie v Oxforde.

Briggs zaujatý mocou logaritmov dokonca navštívil svojho vynálezcu Johna Napiera v škótskom Edinburghu. Na získanie logaritmov bolo vždy užitočné mať vyhľadávacie tabuľky, výpočtové tabuľky. Na tomto stretnutí v Edinburghu sa Napier a Briggs dohodli, že tabuľky by boli najužitočnejšie, ak by sa zmenili tak, aby logaritmus 1 bol 0 a logaritmus 10 bol vhodnou silou 10, čo viedlo k vzniku briggsiánskych alebo bežných logaritmov alebo dnešné logaritmy.

Briggs publikoval práce o navigácii, astronómii a matematike. Navrhol „bežné“ logaritmy založené na desiatich a postavil tabuľku logaritmov, ktorá sa používala až do 19. storočia.