Informácie

Arthur cayley


Arthur cayley, sa narodil 16. augusta 1821 a zomrel 26. januára 1895. Bol to anglický matematik, ktorý významne prispel k rozvoju čistej matematiky. Absolvoval (1842) na Trinity College v Cambridge, neskôr vstúpil do práva a bol prijatý (1849) do London Bar. Cayley vyvinul teóriu algebraickej invarencie a jeho vývoj nedimenzionálnej geometrie sa použil vo fyzike na štúdium KONTINUÁLNEJ MNOŽSTVA MIMORIADNEHO PRIESTORU.

Cayleyho práca na algebraických matriciach slúžila ako základ pre kvantovú mechaniku, ktorú vyvinul Werner Heisenberg v roku 1925. Cayley tiež navrhol, že EUCLIDIAN GEOMETRY a NON-EUCLIDIAN GEOMETRY sú špeciálne typy geometrie.

Zjednotil projektívnu geometriu (ktorá je závislá na nemenných vlastnostiach obrázkov) a metrickú geometriu (v závislosti od veľkosti uhlov a veľkosti čiar). Cayleyho matematické dokumenty boli publikované v Cambridge (1889-98).

Bell, E. T., Men of Mathematics (1937; repr. 1986); Prasad, Ganesh, Niektorí veľkí matematici 19. storočia, zv. 2 (1934).


Video: Arthur Cayley (December 2021).