Informácie

Pyramída


Vzhľadom na konvexný mnohouholník Robsiahnuté v pláne a bod V (vrchol) z hovoríme pyramída súbor všetkých segmentov .

Pyramídové prvky

Vzhľadom na nasledujúcu pyramídu máme nasledujúce prvky:

  • základňa: konvexný mnohouholník R.

  • základné okraje: boky polygónu.

  • bočné okraje: segmenty .

  • bočné plochy: trojuholníky VAB, VBC, VCD, VDE, VEA.

  • výška: vzdialenosť hod bodu V podľa plánu.

Hodnotenie

Pyramída je rovná, keď sa ortogonálna projekcia vrcholu zhoduje so stredom základného mnohouholníka. Každá priama pyramída, ktorej základný polygón je pravidelný, dostane meno pravidelná pyramída. Môže byť trojuholníkový, štvoruholníkový, päťuholníkový atď., Pretože jeho základňou je trojuholník, štvoruholník, päťuholník atď. pozri:


pozorovania:

1.) Každá trojuholníková pyramída je pomenovaná po štvorstene. Ak má štvorsten ako roviny rovnostranné trojuholníky, nazýva sa pravidelný (všetky tváre a všetky hrany sa zhodujú).


2.) Výsledkom montáže dvoch pravidelných štvorcových pyramíd na základni je osemsten. Ak sú tváre pyramíd rovnostrannými trojuholníkmi, osemsten je pravidelný.


Ďalej: rovnobežná časť so základňou pyramídy