Komentáre

Efektívne poplatky


Efektívna sadzba je, keď sa obdobie vzniku a započítania úroku z kapitálu zhoduje s obdobím, na ktoré sa sadzba vzťahuje. Niekoľko príkladov:

- 140% mesačne s mesačnou kapitalizáciou.
- 250% za semester s polročnou kapitalizáciou.
- 1250% ročne s ročnou kapitalizáciou.

Efektívne slovo podľa slovníka znamená skutočné, pravdivé. To znamená, že na účely výpočtu používame efektívnu sadzbu, nie nominálnu sadzbu.

Reálna miera

Je to skutočná miera korigovaná mierou inflácie počas obdobia operácie.

Ďalej: Peňažný tok