Komentáre

Hranolová časť a oblasti


Rovina, ktorá pretína všetky hranoly hranolu, v nej určuje oblasť nazývanú hranolová časť.

Prierez je oblasť určená priesečníkom hranolu s rovinou rovnobežnou so základnými rovinami (obrázok 1). Všetky prierezy sú zhodné (obrázok 2).

Oblasti

V hranole rozlišujeme dva typy povrchov: tváre a základne. Preto musíme zvážiť nasledujúce oblasti:

a) oblasť tváre (F ): oblasť jedného z rovnobežníkov, ktoré tvoria tváre;

b) bočná oblasť (L): súčet oblastí rovnobežníkov, ktoré tvoria tváre hranolu.

V bežnom svetle máme:

L = n.F (n = počet strán základného mnohouholníka)

c) základná plocha (B): plocha jedného zo základných polygónov;

d) celková plocha (T): súčet bočnej plochy so základnou plochou.

T = AL + 2AB

Pozrime sa na príklad. Pravidelný šesťuholníkový hranol základnej hrany a bočný okraj hodmáme:


Ďalej: Dláždená dlažba