Články

York aluino


York aluino sa narodil v Británii v meste Northumbria v roku 735 a zomrel 19. mája 804 v meste Tours vo Francúzsku. Študoval v Taliansku a tiež na York Cathedral School, kde vyučoval asi 15 rokov. Tam vytvoril jednu z najlepších knižníc v Európe v tej dobe a urobil zo školy jedno z najväčších centier vedomostí.

V roku 782 ho Charlemagne pozval, aby sa postaral o otázky vzdelávania svojho súdu. Založil palácovú školu Aix-la-Chapelle, kde sa sedem slobodných umení vyučovalo v rámci vzdelávacieho systému Cassiodorus. Prisudzuje sa Alcuinu autorstvo niekoľkých matematických problémov pre mladých ľudí, ktoré sú oprávnené ako Návrhy ad Juvenes Acuendos (Problémy s podporou mládeže). Týchto 53 problémov a ich riešenia nám poskytujú predstavu o stave matematického vzdelávania počas panovania Charlemagne.


Video: Meu aluno Endrew. . Nova York (December 2021).