Čoskoro

Odpoveď na výzvu 48


Podeľte sa o jablká medzi deťmi

Rozdeľte 6 jabĺk na polovicu a každú z týchto 12 častí dajte jednému dieťaťu.

Tri zvyšky jabĺk sa rozdelia na 4 časti, z čoho celkovo 12 častí, jedna pre každé dieťa.

Späť na výpis