Články

Odpoveď na výzvu 184


Maľovanie tvárí kocky

Vzhľadom na počet sivých maľovaných tvárí máme:

Pretože 4 sivé tváre budú mať 2 biele tváre, to zodpovedá 2 sivým tváram. Podobne 5 šedých tvárí zodpovedá jednej šedej ploche. A 6 šedých tvárí je ekvivalentom žiadnych šedých tvárí.

Počet rôznych spôsobov:1122211
Počet sivých / bielych tvárí:0/61/52/43/34/25/16/0

Existuje teda 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 = 10 spôsobov, ako maľovať kocku týmito dvoma farbami.

Späť na výpis