Články

Abraham Bar Hiyya


Abraham Bar Hiyya sa narodil v roku 1092 a zomrel v roku 1167. Bol to židovský matematik a astronóm, ktorý žil v Španielsku. Bolo známe aj pod latinským názvom Savarsoda, čo znamená guvernér mesta. Vystudoval v niektorej z arabských kniežat Kalifátu z Cordoby, ale Abraham napísal svoje originálne diela v hebrejčine v Barcelone.

Známe sú dve jeho diela s matematickým obsahom:
- prvá hebrejská encyklopédia o matematike, astronómii, optike a hudbe s názvom Yesodey ha-Tevuna u-Migdal ha-Emuna;
- dielo praktickej geometrie s názvom Hibbur ha-Meshiha we-ha-Tishboret z roku 1116. Toto dielo preložil v roku 1145 Plato de Tivoli do latinčiny pod názvom Plato de Tivoli. Liber embadorum.

Hoci posledný menovaný mal pomôcť španielskym a francúzskym Židom pri výpočte merania polí, obsahuje niektoré definície, axiómy a Euclidove vety. Existujú tiež geometrické odôvodnenia v islamskom štýle, ktoré ospravedlňujú algebraické problémy vrátane rovníc druhého stupňa.


Video: Biografia de Abraham Bar Hiyya Quien es? (December 2021).