Články

1.6.9.1.5: Dokončenie ... - Matematika


Ukladajte históriu príkazov z ponuky (v systéme macOS) alebo pomocou príkazu

Kód ( PageIndex {1} ) (R):

(v systéme Windows alebo Linux.)

Pozor! Vždy uložiť všetko, čo ste robili v R!

Ukončite písanie R.

Kód ( PageIndex {2} ) (R):

Neskôr môžete uložené chyby bur.r otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, zmeniť ich, odstrániť možné chyby a nadbytočnosti, pridať do nich ďalšie príkazy, skopírovať z nich fragmenty do okna R. Nakoniec bežať tento súbor ako R skript, buď z vnútra R, so zdrojom príkazov ("bugs.r", echo = TRUE), alebo dokonca bez spustenia interaktívnej relácie R zadaním do okna konzoly niečo ako Rscript bugs.r.

chyba v tejto kapitole. Prosím, nájdi to. Nepozerajte sa na ďalšiu stránku.