Komentáre

Výzva 42


Rad fliaš

Úroveň obtiažnosti:

V rade je deväť fliaš. Prvých päť je plné piva a posledné štyri sú prázdne. Premiestňovať iba dve fľaše, napríklad robiť rad s striedavo plnými a prázdnymi fľašami.