Články

Kniha: Intermediate Algebra


Kniha: Intermediate Algebra

Kniha: Intermediate Algebra

Spoločnosť Lumen významne investuje do zabezpečenia dostupnosti nášho digitálneho výučbového materiálu, ktorý umožňuje študentom učiť sa pomocou vynikajúcej interaktivity, multimédií a rôznych možností ubytovania pre jednotlivcov s rôznymi schopnosťami.

Dokumenty PDF ponúkajú horšiu výučbovú skúsenosť v porovnaní s bohatosťou a interaktivitou v našom digitálnom výukovom programe. Učebnica vo formáte PDF je k dispozícii ako alternatíva tlače. Dokument PDF neobsahuje interaktívny obsah, ako sú simulácie, videá a kvízy, a nie je preverený z hľadiska dostupnosti. Kvôli týmto dôvodom, učebnicu neodporúčame používať vo formáte PDF. Offline verzia by sa mala používať skôr ako záložná tlač ako ako primárna učebnica.

PDF si môžete stiahnuť pomocou nasledujúceho odkazu:

Ak chcete tieto súbory zdieľať so svojimi študentmi, skopírujte a prilepte text a odkaz na stiahnutie vyššie na stránku alebo oznámenie vo vašom systéme riadenia výučby (Tabuľa, Plátno atď.).


Metadáta

Licencia CC vám umožňuje bezplatne si ponechať, opätovne použiť, kopírovať, redistribuovať a revidovať túto knihu na nekomerčné účely - úplne alebo čiastočne - za predpokladu, že sa zachová licencia CC BY-NC-SA a autor sa pripisuje takto: :

Tento text bol upravený z pôvodného diela Tylera Wallaceho, Beginning and Intermediate Algebra [PDF], ktoré je predmetom Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Ak redistribuujete celú túto knihu alebo jej časť, odporúča sa na stránku s autorskými právami pridať nasledujúce vyhlásenie, aby mali čitatelia prístup k pôvodnej knihe bez akýchkoľvek nákladov:

Vzorová citácia v štýle APA:

Na túto učebnicu sa dá odkazovať. V štýle citácie APA by to vyzeralo takto:

Priradenie titulného obrázka: & # 8220Mathematics Formula Physics & # 8221 od geralt na Pixabay sa používa v rámci licencie Pixabay.

Ebook ISBN: 978-1-77420-059-9

Vytlačiť ISBN: 978-1-77420-058-2
Navštívte BCcampus Open Education a dozviete sa viac o otvorenom vzdelávaní v Britskej Kolumbii.


 • Autor: Kerry Bailey
 • Vydavateľ : McGraw-Hill Education
 • Dátum vydania : 2010-04-13
 • Žáner: Študijné pomôcky
 • Stránky: 408
 • ISBN 10: 007162998X

Ťažké testovacie otázky? Zmeškané prednášky? Nedostatok času? Našťastie pre vás, tu je Schaum. Viac ako 40 miliónov študentov dôverovalo spoločnosti Schaum's, ktorá im pomáha uspieť v učebni a na skúškach. Schaum je kľúčom k rýchlejšiemu učeniu a vyšším stupňom z každého predmetu. Každá osnova predstavuje všetky základné informácie o kurze v ľahko sledovateľnom formáte po jednotlivých témach. Získate tiež stovky príkladov, vyriešených problémov a cvičných cvičení na preverenie svojich schopností. Táto Schaumova osnova vám ponúka 885 úplne vyriešených problémov. Kompletná kontrola všetkých základov kurzu. Schaum's zvýraznenie všetkých dôležitých faktov, ktoré potrebujete vedieť, plne kompatibilný s textom v učebni. Použite Schaumovo na skrátenie času na štúdium - a získajte svoje najlepšie výsledky v testoch! Témy zahŕňajú: Základné pojmy Polynomy Racionálne výrazy Rovnice a nerovnosti prvého stupňa Exponenti, korene a radikály Rovnice a nerovnosti druhého stupňa Systémy rovníc a nerovností Vzťahy a funkcie Exponenciálne a logaritmické funkcie a sekvencie, série a obrysy binomickej vety Schaum - -Problém je vyriešený.


Autor : OpenStax
Vydavateľ : Neznáme
Dátum vydania : 31. marca 2017
ISBN : 0998625728
Stránky : stránky
Hodnotenie : / 5 (používatelia)
ZOBRAZIŤ

Stredná algebra pomocou OpenStax

Stiahnite si alebo si prečítajte online prechodnú algebru napísanú spoločnosťou OpenStax, publikovanú spoločnosťou Unknown, ktorá bola vydaná 31. marca 2017. Získajte medziknihy o algebre už teraz! K dispozícii v PDF, ePub a Kindle.

Stredná algebra 2e autorky: Lynn Marecek, MaryAnne Anthony-Smith, Andrea Honeycutt Mathis

Stiahnite alebo prečítajte online Intermediate Algebra 2e, autor: Lynn Marecek, MaryAnne Anthony-Smith, Andrea Honeycutt Mathis, publikácia Unknown, ktorá bola vydaná 6. mája 2020. Získajte teraz knihy Intermediate Algebra 2e! K dispozícii v PDF, ePub a Kindle.

Stredná algebra predkladajú Marvin L. Bittinger, Judith A. Beecher, Barbara L. Johnson

Séria Bittinger Worktext Series uznáva, že matematika sa nezmenila, ale študenti - a spôsob, akým sa matematiku učia - majú. Toto posledné vydanie nadväzuje na tradíciu bittingerovskej výuky riadenej cieľmi založenej na cieľoch a zároveň integruje včasné aktualizácie osvedčenej pedagogiky. Toto vydanie kladie väčší dôraz na riadené vzdelávanie a pomáha študentom získať

Stredná algebra autori: Ron Larson, Robert P. Hostetler, Carolyn F. Neptún

Stredná algebra: Grafy a funkcie 3e ponúka osvedčenú pedagogiku, inovatívne funkcie, aplikácie v reálnom živote a flexibilnú technológiu s komplexným pokrytím pre solídny kurz strednej algebry. Prístup Larsonovej raných funkcií spolu s ranými polynómami vo všeobecnosti robí z miestnej organizácie veľmi príťažlivú a vysoko efektívnu metódu výučby / učenia pre

Tretie vydanie Schaumovej osnovy strednej algebry autor: Ray Steege, Kerry Bailey

Ťažké testovacie otázky? Zmeškané prednášky? Nedostatok času? Našťastie existuje Schaum. Viac ako 40 miliónov študentov dôveruje spoločnosti Schaum’s, ktorá im pomáha uspieť v triede a na skúškach. Schaum’s je kľúčom k rýchlejšiemu učeniu a vyšším stupňom z každého predmetu. Každá osnova predstavuje všetky

Počiatočná algebra John Tobey

Tento populárny, pedagogicky bohatý bežný text pre začínajúcu algebru učí pomocou jasných modelov a podrobných vysvetlení, dôslednej a dobre vyvinutej stratégie riešenia problémov a dôrazu na odhadovacie schopnosti. Všetky tieto prvky odrážajú autorovu filozofiu výučby a koncepty sa v celom texte neustále posilňujú

Stredná algebra autori: Marvin L. Bittinger, David Ellenbogen, Barbara Loreen Johnson

Normálne 0 nepravdivé nepravdivé nepravdivé Program Bittinger Concepts and Applications Program poskytuje osvedčenú pedagogiku a vedie študentov od matematiky založenej na zručnostiach k koncepčne orientovanej matematike požadovanej pre vysokoškolské kurzy.

Stredná algebra predkladajú Margaret L. Lial, John Hornsby, Terry McGinnis

Pre kurzy v strednej algebre. Perfektná kombinácia na zvládnutie konceptov: písanie vhodné pre študentov, dobre vypracované cvičenia a vynikajúca podpora Séria Lial pomohla tisícom študentov uspieť v oblasti vývojovej matematiky kombináciou jasného, ​​výstižného písania a príkladov s starostlivo vypracovanými cvičeniami na podporu rozvoja zručností a koncepčných schopností porozumenie. Čitateľsky prívetivé

Stredná algebra pre študentov vysokých škôl Robert Blitzer

Dáva im zabrať. Udržuje ich v zábere. Využitie realistických aplikácií Boba Blitzera okamžite podnecuje zvedavosť študentov o prítomnosti matematických konceptov v okolitom svete. Tieto aplikácie sú zjavné v celom programe - od jeho príbuzných príkladov, priateľského štýlu písania a myšlienkových prvkov v učebnici až po vylepšené

Stredná algebra Charles P. McKeague

Stredná algebra sa zameriava na princípy, operácie a prístupy zapojené do strednej algebry. Kniha najskôr rozpracúva základné vlastnosti a definície, rovnice a nerovnosti prvého stupňa a exponenty a polynómy. Diskusie sa zameriavajú na najväčší spoločný faktor a factoring zoskupovaním, factoringové trojčleny, špeciálny factoring, rovnice s absolútnou hodnotou, nerovnosti

Stredná algebra autori Richard Rusczyk a Mathew Crawford

Stiahnite si alebo si prečítajte online Intermediate Algebra od Richarda Rusczyka, Mathewa Crawforda, vydané spoločnosťou Aops Incorporated, ktorá vyšla v roku 2008. Získajte Intermediate Algebra Books už teraz! K dispozícii v PDF, ePub a Kindle.

Stredná algebra Aplikovaný prístup autori: Richard N. Aufmann, Joanne Lockwood

Rovnako ako v minulých vydaniach, aj v INTERMEDIATE ALGEBRA zostáva zameranie na Aufmann Interactive Method (AIM). Študenti sa vyzývajú, aby boli aktívnymi účastníkmi v učebni a vo svojich vlastných štúdiách, keď budú pracovať na príkladoch Ako na to a párových príkladov a Vyskúšate si to. Angažovanosť študentov

Stredná algebra John Redden

„Štúdium algebry sa tradične člení na dve časti, Elementárnu a Strednú algebru. Táto učebnica od Johna Reddena, Stredná algebra, je druhou časťou. Je napísaná zrozumiteľne a stručne a starostlivo nadväzuje na základy, ktoré sa naučila v Základnej Algebra a predstavuje pokročilejšie požadované témy

Stredná algebra s trigonometriou Charles P. McKeague

Stredná algebra s trigonometriou sa zameriava na princípy, operácie a prístupy používané v strednej algebre s trigonometriou. Publikácia najskôr rozpracúva základné vlastnosti a definície, rovnice a nerovnosti prvého stupňa a exponenty a polynómy. Diskusie sa zameriavajú na polynómy, súčty a rozdiely, znásobenie polynómov, najväčší spoločný faktor a rozdelenie do skupín,

Analytická geometria strednej algebry autor: William R. Gondin, Bernard Sohmer

Intermediate Algebra & Analytic Geometry Made Simple sa zameriava na princípy, procesy, výpočty a metodiky zahrnuté v strednej algebre a analytickej geometrii. Publikácia najskôr ponúka informácie o lineárnych rovniciach v dvoch neznámych a premenných, funkciách a grafoch. Diskusie sa zameriavajú na grafické interpretácie, explicitné a implicitné funkcie, grafy prvého kvadrantu, premenné


Stredná algebra

Dátum vydania 2017 Použitie Attribution 4.0 International Témy Algebra - učebnice, aritmetika - učebnice, funkcie - učebnice, algebra, aritmetika, funkcie, OER, otvorené vzdelávacie zdroje Vydavateľ Houston, Texas: OpenStax College, Rice University Collection folkscanomy_mathematics folkscanomy additional_collections Jazyk angličtina

„Stredná algebra je navrhnutá tak, aby spĺňala požiadavky na rozsah a postupnosť jednosemestrálneho kurzu strednej algebry. Organizácia knihy umožňuje ľahké prispôsobenie sa rôznym sylabom kurzov. Text rozširuje základné pojmy algebry pri riešení potrieb študentov s rôznym zázemím a učebnými štýlmi. Každá téma vychádza z predtým vyvinutého materiálu na preukázanie súdržnosti a štruktúry matematiky. “- Otvorená knižnica učebníc

1. Základy - 2. Riešenie lineárnych rovníc a nerovností - 3. Grafy a funkcie - 4. Systémy lineárnych rovníc - 5. Polynómy a polynomické funkcie - 6. Faktoring - 7. Racionálne výrazy a funkcie - 8. Korene a radikály - 9. Kvadratické rovnice a funkcie - 10. Exponenciálne a logaritmické funkcie - 11. Kuželosečky - 12. Sekvencie, rady a binomická veta

Zahŕňa bibliografické odkazy a register

Obsah učebnice produkovaný OpenStax je licencovaný podľa medzinárodnej licencie Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)


Obsah

Popis knihy

Táto učebnica je druhou časťou troch textov, ktoré sú zosúladené s učebnými výsledkami matematiky pre dospelých v Britskej Kolumbii: Algebra na strednej úrovni. Učebnica sa zameriava na témy: Pomer, proporcia a percento, Meranie, obvod, plocha a objem a Trigonometria, pri riešení potrieb študentov s rôznym zázemím a štýlmi učenia. Každá téma stavia na predtým vyvinutom materiáli, aby demonštrovala súdržnosť a štruktúru matematiky.

Knižný zdroj

Táto kniha je klonovanou verziou Úvodnej algebry od Izabely Mazurovej, ktorá bola publikovaná v Pressbooks od BCcampus na základe licencie CC BY (uvedenie zdroja). Môže sa líšiť od originálu.

Autor

Licencia

Predmet


Для показа рекламных объявлений Etsy по интересам используются технические решения сторонних компан

Мы привлекаем к этому партнеров по маркетингу и рекламе (которые могут располагать собранной ими ими ими Отказ не означает прекращения демонстрации рекламы Etsy или изменений в алгоритмах персонализации Etsy, но может привести к тому, что реклама будет повторяться чаще и станет менее актуальной. Подробнее в нашей Политике в отношении файлов Cookie и схожих технологий.


Študentské knihy

STIAHNUŤ Intermediate Algebra: Concepts and Applications (10. vydanie) PDF EPUB MOBI AUDIOBOOK.

Intermediate Algebra: Concepts and Applications (10. vydanie)

Autori: Marvin L. Bittinger, David J. Ellenbogen, Barbara L. Johnson

Kategória: Kniha
Viazanie: tvrdá väzba
Autor:
Počet strán:
Celkový počet ponúk:
Hodnotenie: 3,5
Celkový počet recenzií: 9

Výsledky Intermediate Algebra: Concepts and Applications (10. vydanie)

WebAssign z Cengage je definitívne riešenie pre vaše domáce úlohy a potreby hodnotenia. Naše výnimočné ponuky vám a vašim študentom umožňujú flexibilitu a rozmanitosť obsahu, takže si môžete byť istí, že máte všetko, čo pre svoj kurz potrebujete.

Online domáce úlohy a nástroje na hodnotenie pre inštruktorov a študentov, ktoré posilňujú učenie študentov pomocou praxe a okamžitej spätnej väzby

Učebnice Odpovede GradeSaver

Algebra a kombinovaný prístup 4. vydanie MartinGay Elayn Vydavateľ Pearson ISBN 9780321726391 Algebra a trigonometria 10. vydanie Larson Ron Vydavateľ Cengage Learning

Katedra matematickej štatistiky USF

MAC 1105 & # 8212 COLLEGE ALGEBRA & # 8212 CAMA 3 Koncepty grafických funkcií systému reálnych čísel a komplexných čísel Analytické schopnosti pri riešení lineárnych kvadratických polynomiálnych exponenciálnych a logaritmických rovníc

Jack inštruktor na Columbia Business School učil svoj online kurz podnikania asynchrónne prostredníctvom svojej inštitúcie LMS. Mal záujem o začlenenie obchodného textu spoločnosti Wiley do svojho kurzu, ale chcel tento obsah Wiley bez problémov doručiť pomocou svojich vlastných materiálov na čítanie a videa.

Zoznam učebníc na jeseň 2018 & # 8211 Wilberforce University

Wilberforce University je skúšobne akreditovaná Higher Learning Commission HLC, regionálnou akreditačnou agentúrou uznanou ministerstvom školstva, ktorá akredituje postsekundárne vzdelávacie inštitúcie v severovýchodnom regióne zloženom z 19 štátov vrátane akreditácií, ktoré potvrdzujú, že univerzita Wilberforce naďalej poskytuje kvalitu.

Patofyziológia pre testovaciu banku zdravotníckych povolaní 5e

ZADARMO Kapitola 01 Úvod do patofyziológie ZADARMO Kapitola 02 Nerovnováha tekutín v elektrolyte a na AcidBase ZADARMO Kapitola 03 Úvod do základnej farmakológie a iných bežných terapií Kapitola 04 Bolesť ZADARMO Kapitola 05 Zápal a liečenie ZADARMO Kapitola 06 Infekcia ZADARMO Kapitola 07 Imunita ZADARMO Kapitola 08 Poruchy kože Kapitola 09 Muskuloskeletal Poruchy Kapitola 10

Vyskúšajte náš bezplatný online matematický riešiteľ Riešenie problémov s algebrou

Ak chcete mať tohto matematického riešiteľa na svojej webovej stránke bezplatne, použite tento formulár Meno

Základné otázky a odpovede týkajúce sa výživy PDF Mini Cooper 2004 Manuálna oprava PDF zadarmo Manuál Do Nero 10 PDF Manuál Aeg Double Oven PDF Manuál Honda 750 PDF


Analytická geometria strednej algebry

PRECHODNÁ ALGEBRA & amp ANALYTICKÁ GEOMETRIA Made Simple William R.
Gondin, Ph.D. a Bernard Sohmer, Ph.D. Poradný redaktor Patrick Murphy, Bc.,
A.F.I.M.A. Vytvorené jednoduché knihy W. H. ALLEN London v spolupráci s DONALDOM
.

Autor: William R. Gondin

Kategória: Matematika

Intermediate Algebra & Analytic Geometry Made Simple sa zameriava na princípy, procesy, výpočty a metodiky zahrnuté v strednej algebre a analytickej geometrii. Publikácia najskôr ponúka informácie o lineárnych rovniciach v dvoch neznámych a premenných, funkciách a grafoch. Diskusie sa zameriavajú na grafické interpretácie, explicitné a implicitné funkcie, grafy prvého kvadrantu, premenné a funkcie, určovacie a neurčité systémy, nezávislé a závislé rovnice a chybné a nadbytočné systémy. Text potom skúma kvadratické rovnice v jednej premennej, systémy zahrnujúce kvadratiku a determinanty. Témy zahŕňajú determinanty vyššieho rádu, použitie Cramerovho pravidla, determinanty druhého rádu, systémy lineárne vyjadrené kvadraticky, systémy liečiteľné substitúciou, systémy s lineárnou rovnicou a ďalšie systémy porovnávané. Rukopis uvažuje nad trigonometrickými funkciami a rovnicami, priamkami a bodmi, vzdialenosťami a sklonmi vrátane priesečníkov priamok, kolmých vzdialeností, uhlov medzi čiarami, pozícií bodov, inverzných trigonometrických funkcií a trigonometrických rovníc. Publikácia je cenným zdrojom údajov pre čitateľov zaujímajúcich sa o strednú algebru a analytickú geometriu.


Príručka pre študentov riešení pre Larsonovu strednú algebru: Algebra v dosahu, 6. miesto

Od Ron Larson

 • Vydavateľ: Cengage Learning
 • Vydanie: 19. 2. 2013
 • Stránky: 496
 • ISBN: 1285948165
 • Jazyk: En, Es, Fr & De

Táto praktická príručka obsahuje podrobné podrobné riešenia všetkých cvikov s nepárnym číslom v sekciách cvičebné súbory a v kontrolných cvičeniach. Okrem toho obsahuje aj podrobné podrobné riešenie všetkých otázok kvízov v jednotlivých kapitolách, testov kapitol a kumulatívnych testov. Dôležité upozornenie: Mediálny obsah uvedený v popise produktu alebo v texte produktu nemusí byť vo verzii ebook k dispozícii.


Pozri si video: Intermediate Algebra - Basic Introduction (December 2021).