Informácie

3 sa rovná 4?


Začneme s nasledujúcou rovnosťou:

0 = 0

Rovnosť môžeme napísať takto:

3-3 = 4-4

Zdôrazňujeme 3 a 4:

3 (1-1) = 4 (1-1)

V zátvorkách obmedzujeme bežné pojmy a dosiahneme rovnosť:

3 = 4

Táto demonštrácia má samozrejme chybu, pretože všetci vieme, že 3 sa nerovná 4 (alebo má niekto nejaké otázky?). Kliknutím nižšie zistíte, čo je chyba:

V tejto ukážke prichádza fáza, v ktorej máme:

3 (1-1) = 4 (1-1)

Podľa ukážky je ďalším krokom orezanie bežných členov v zátvorkách.

Existuje chyba !!!

Je to zlé, pretože to, čo máme v zátvorkách, je 1-1, čo sa rovná 0. Takže by sme obidve strany delili nulou. Delenie nulou neexistuje !!!

Ďalej: 7 sa rovná 8?