Články

7 sa rovná 8?


Začneme nasledujúcou rovnosťou, ktorú považujeme za pravdu:

a + b = c

Rovnosť môžeme napísať takto:

(8a-7a) + (8b-7b) = (8c-7c)

Keď dáme všetky násobky 7 na jednu stranu a 8 na druhú, máme:

8a + 8b-8c = 7a + 7b-7c

Zvýraznením 7 na jednej strane a 8 na druhej strane máme:

8 (a + b-c) = 7 (a + b-c)

Vydelením oboch strán a + b-c máme:

8 = 7

Táto demonštrácia má samozrejme chybu, pretože všetci vieme, že 8 sa nerovná 7 (alebo má niekto nejaké otázky?). Kliknutím nižšie zistíte, čo je chyba:

V tejto ukážke prichádza fáza, v ktorej máme:

8 (a + b-c) = 7 (a + b-c)

Podľa ukážky je ďalším krokom delenie obidvoch strán a + b-c.

Existuje chyba !!!

Je to nesprávne, pretože spočiatku predpokladáme a + b = c, takže a + b-c je nula. Delenie nulou neexistuje !!!

Ďalej: Záporná suma