Články

Výzva 122


Koľko by mal klenotník platiť?

Úroveň obtiažnosti:

Klenotník a hostinský argumentujú. Klenotník sľúbil zaplatiť majiteľovi hostince 20,00 dolárov za ubytovanie, ak predal šperky za 100,00 dolárov a zaplatil 35,00 dolárov, ak predal šperky za 200,00 dolárov.

S vedomím, že klenotník nakoniec predal všetko za 140,00 dolárov, koľko by mal zaplatiť hostinskému?

Klenotník hovorí, že by mal platiť iba 24,50 dolárov.
„Keby som za predaj za 200,00 R $ zaplatil som 35,00 R, za predaj 140,00 R musím zaplatiť 24,50 R $."

PRAVIDLO TROJ:
200 ----> 35
140 ---> x
140. 35 = 200. x => x = 24,50

Hostinský tvrdí, že klenotník sa mýli.
„Keby som pri predaji 100 dolárov dostal 20 dolárov, za 140 dolárov by som mal dostať 28 dolárov."

PRAVIDLO TROJ:
100 ----> 20
140 ---> x
140. 20 = 100. x => x = 28

Koľko by mal klenotník zaplatiť hostinskému?