Články

Výzva 107


Vyplňte postupnosť písmen

Úroveň obtiažnosti:

Vyplňte postupnosť:

S, T, Q, __, __, __, __