Články

Záporná suma?


Nech S je súčet nekonečných podmienok PG prísne kladných čísel s dôvodom 2 a a1=1.
S = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 +…) => z a2, všetky výrazy sú násobkom 2.

Ak zvýrazníme 2, máme:
S = 1 + 2. (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 +…)

Keďže S = (1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 +…), máme:
S = 1 + 2S
S - 2.S = 1
S = -1

Zistite, kde je chyba!

Ďalej: 2 + 2 + 2 = 4?