Čoskoro

Matematická revolúcia - diferenciálny a integrálny počet


Diferenciálny a integrálny počet, ktorý Newton vyvíja v rovnakom čase ako nemecký Wilheim Leibniz (1646 - 1716), revolucionizuje matematiku.

Ak chcete poznať oblasť kruhu pomocou nového nástroja, rozdeľte tento kruh na párne malé štvorčeky. Potom vypočítajte plochu štvorca a vynásobte celkovým počtom štvorcov. Tým sa získa plocha (alebo objem, ak existuje) ľubovoľného čísla.

Štvorce musia byť nekonečne malé, aby vyplnili celý okraj kruhu, a počet štvorcov musí byť nekonečný. Takže celková plocha bude sumou nekonečných termínov, čo je suma, ktorú Gréci poznali už viac ako 2 000 rokov.