Články

Vynašiel Pascal Pascalov trojuholník?


Je prirodzené predpokladať, že aritmetický trojuholník nie je Pascalovým vynálezom. Názov tohto trojuholníka sa po celom svete veľmi líši.

Francúzi to nazývajú Pascalho trojuholník. Číňania to nazývajú trojuholníkom Yang Hui, Taliani mu hovoria Tarataglijský trojuholník. Stále nájdeme ďalšie denominácie, napríklad trojuholník Tartaglia-Pascal alebo jednoducho aritmetický trojuholník alebo kombinatorický trojuholník.

Myšlienky o aritmetickom trojuholníku boli znovu objavené a predstavené niekoľkokrát a všade, kde študujete alebo študujete matematiku.