Články

Čo sú zakázané čísla?


Nedostatočné čísla predstavil Nicomachus v roku 2007 Aritmetický úvod.

Sú to tí, ktorých súčet ich vlastných rozdeľovačov je nižší ako toto číslo. Napríklad, 14 je zlé číslo, pretože:

14 > 1+2+7=10