Články

Zvedavosť s tromi číslicami


Vyberte trojciferné číslo:
Príklad: 234

Zopakujte toto číslo pred ním:
234234

Teraz vydeľte 13:
234234 / 13 = 18018

Teraz vydelte výsledok číslom 11:
18018 / 11 = 1638

Výsledok rozdelte znova, až teraz 7:
1638 / 7 = 234

Výsledok sa rovná trojcifernému číslu, ktoré ste si vybrali: 234.