Články

Kto objavil pythagorovskú vetu?


Západná matematická tradícia už dávno prisúdila objavenie tejto vety Pytagorovi. Najnovší historický výskum ukázal, že veta bola Babylončanom známa približne v roku 1500 pred Kristom, teda dávno pred Pytagorom. Číňania ho poznali asi okolo roku 1100 pred Kristom a Hindi pravdepodobne okolo roku 500 pred Kristom.

Referencie
Boyer, C.B., History of Mathematics. São Paulo, Edgard Blücher Publisher, 1996.
Eves, H., Úvod do dejín matematiky. Campinas, vydavateľ UNICAMP, 1995.