Články

Čo je pentagram?


Pentagram je hviezda tvorená piatimi priamymi čiarami, ktorá má päť bodov.

Vidíme to ako hviezdu vytvorenú spojením bodov normálneho päťuholníka.

V portugalskom jazyku znamená pentagram slovo s piatimi písmenami.