Články

Slová odvodené zo štyroch


Zo slova štyri existuje niekoľko slov. Okrem čísel štyristo, štyristo štyridsať, medzi inými, môžeme spomenúť:

štvoruholník - štvorstranný mnohouholník.
kvadrant - oblúk zodpovedajúci štvrtej časti obvodu.
čtyřnožec - ktorý má štyri stopy.
kvartet - Kus hudby vykonanej štyrmi hlasmi alebo štyrmi nástrojmi. V prípade vokálneho kvarteta sú doplňujúcimi hlasmi soprán, alt, tenor a basa.
Quatríduo - priestor štyroch dní.
požičal - je priestor štyridsiatich dní (od Popolcovej stredy), ktorý sa nezapočítava na nedele, ktoré predchádzajú Veľkonočnej nedeľu. Toto obdobie je venované modlitbám a pôstu katolíkov.
pinta - štvrtá časť vrstvy.
štvorroční - obdobie štyroch rokov.
štvornásobný - vynásobené štyrmi; štyrikrát väčší.
Quadricelular - ktorý je rozdelený do štyroch buniek.
dvojkolesový voz - staré vozidlo ťahané štyrmi koňmi.