Články

Čo sú priateľské čísla?


Získanie dokonalého štvorca

Vedeli ste, že pridaním čísla 1 do násobenia štyroch po sebe idúcich čísel získate dokonalý štvorec?

Príklad: 1 * 2 * 3 * 4 + 1 = 25

* Zvedavosť zadaná používateľom Isaac Farias.