Články

Historický dátum: 02/20/2002


Streda 20. februára 2002 bola historickým dátumom. Na minútu došlo k spojeniu čísel, ktoré sa vyskytuje iba dvakrát tisícročie.
K tejto konjugácii došlo presne o 20 hodín a 02 minút 20. februára 2002, tj 20:02 02/02 2002.
Je to symetria, ktorá sa v matematike nazýva capicua (číslice, ktoré pri čítaní zľava doprava alebo naopak) udávajú rovnaké číslo. Rarita je spôsobená skutočnosťou, že tri sady štyroch číslic sú rovnaké (2002) a symetrické samy osebe (20:02, 02/20 a 2002).
Naposledy sa tak stalo 11. novembra 111111 o 11:11 hod., Čo predstavuje dátum 11/11/11/1111. Nabudúce bude 21. decembra 2112 o 21:21 hod. 21:21 hod. O 21:21 hod. Pravdepodobne tu nebudeme svedkami.

Potom už nikdy nebude žiadny iný capicua. 30. marca 3003 k tejto matematickej zhode nedôjde, pretože nie je čas 30.