Články

Štvorec súčtu prirodzených čísel


(1 + 2 + 3 + 4)2 = 13 + 23 + 33 + 43
100 = 1 + 8 + 27 + 64
Štvorec súčtu série prirodzených čísel začínajúcich 1 sa rovná súčtu kocky ich pozemkov.