Články

Vandermonde


Alexandre Théophile Vandermonde Narodil sa 28. februára 1735 v Paríži vo Francúzsku a zomrel 1. januára 1796 v Paríži.

Jeho prvá láska bola hudba a on sa k matematike obrátil až keď mal 35 rokov. Bol tak blízko Gasparda Monge, že sa stal známym ako mních Monk.

Vandermonde študoval teóriu rovníc a pracoval s determinantmi, hoci determinanty pomenované Lebesgueom po ňom sa v jeho publikovanej práci neobjavujú.

Pracoval tiež na matematickom riešení problému s názvom rytiersky turný problém, Jeho celkové príspevky do matematiky boli 4 spomienky napísané v rokoch 1771 až 1772, ktoré obsahovali dôležité výsledky a metódy.


Video: DETERMINANTE DE VANDERMONDE (December 2021).