Články

Willebrord Van Roijen Snell


Willebrord Van Roijen Snell Bol holandským matematikom, ktorý sa narodil v roku 1591 a zomrel v roku 1626. Bol synom profesora matematiky na Leidenskej univerzite. V roku 1613 jeho otec uspel. O štyri roky neskôr vytvoril metódu na určovanie vzdialeností trigonometrickou trianguláciou. Táto metóda sa dnes používa na vykonávanie topografických mapovaní. (To je základ aj pre satelitné.)

V oblasti optiky Snell analyzoval odchýlku, ktorej lúč svetla podlieha, keď šikmo prechádza z menej hustého média na hustejšie médium (napríklad zo vzduchu do vody). Od prvého storočia bolo známe, že tieto dva rôzne uhly, vytvorené medzi polomerom a kolmom na hranicu medzi médiami, si zachovávajú proporcionalitu, ktorá sa zachovala, aj keď sa zmenila poloha zdroja svetla.

Snell tieto pozorovania vylepšil a presnejšími meraniami zistil, že medzi sínusmi týchto uhlov existuje konštantný vzťah. Takýto záver zverejní až Desať rokov po jeho smrti Descartes, ktorý však jeho autora neuvádza.

bibliografia: Learning Physics, Vydavateľ Scipione.


Video: Brechungsgesetz. Physik Lernvideo (December 2021).