Čoskoro

Brooklynský Taylor


Brooklynský Taylor Narodil sa 18. augusta 1685 v Edmontone, Middlesex v Anglicku a zomrel 29. decembra 1731 v Londýne. Matematiku pridal k novému odvetviu, ktoré sa teraz nazýva „počet konečných rozdielov“, vynašiel kusovú integráciu a objavil slávny vzorec známy ako Taylorova expanzia, ktorého dôležitosť zostala neuznaná až do roku 1772, keď to Lagrange vyhlásil za základný princíp diferenciálneho počtu.

V roku 1708 Taylor vytvoril riešenie problému oscilačného centra, ktoré bolo neslýchané až do roku 1714, čo malo za následok spor o prioritu s Johannom Bernoulli.

Taylor tiež vymyslel základné princípy perspektívy v lineárnom výhľade (1715). Spolu s novými princípmi lineárnej perspektívy je stanovené prvé všeobecné pojednanie o chýbajúcich bodoch.

Taylor referuje o experimente na objavenie zákona magnetickej príťažlivosti (1715) a zdokonalenej metódy na aproximáciu koreňov rovnice, čím poskytuje novú metódu na výpočet logaritmov (1717).

Taylor bol zvolený za člena Kráľovská spoločnosť v roku 1712 bol pridelený v tom roku výboru, ktorý posudzoval Newtonove a Leibnizove nároky na vynájdenie počtu.