Články

Bernhard Riemann


Georg Friedrich Bernhard Riemann, sa narodil 17. septembra 1826 a zomrel 20. júla 1866.

Bol jedným z najvplyvnejších nemeckých matematikov v 19. storočí, rozvíjal predmety parciálnych diferenciálnych rovníc, komplexnej teórie premenných, diferenciálnej geometrie, teórie analytických čísel a položil základy modernej topológie.

Jeho článok „Uber die Hypothesen, Welche der Geometrie zu Grunde liegen“ (V hypotézach založených na založení Geometrie), uvedený v roku 1854, sa stal klasikou matematiky a jej výsledky boli začlenené do relativistickej teórie gravitácie Alberta EINSTEIN.

Monastyrsky, Michael, Riemann, Topology and Physics, trans. James a Victoria King (1987)


Video: Bernhard Riemann: The Habilitation Dissertation (December 2021).