Komentáre

Najnovšie výsledky v Lotofácil


Nižšie uvádzame výsledky posledných desiatich súťaží v našej databáze spolu s opakovanými desiatkami štatistík, ako aj počet nepárnych a párnych čísel vylosovaných v každej súťaži. Prezrite si náš simulátor Lotofácil, kde si môžete otestovať svoje čísla a zistiť, či ste v predchádzajúcich súťažiach nezískali nejaké ceny.

Súťaž 1910 (od 12/30/2019)
02 03 04 07 09
10 12 13 14 15
16 18 22 23 25
10 opakované čísla z poslednej súťaže. 8 páry a 7 odd.
Súťaž 1909 (od 28/12/2019)
02 03 04 05 06
08 09 10 11 12
14 17 18 22 25
9 opakované čísla z poslednej súťaže. 9 páry a 6 odd.
Súťaž 1908 (od 12/26/2019)
02 04 06 07 08
12 13 14 16 17
20 22 23 24 25
7 opakované čísla z poslednej súťaže. 10 páry a 5 odd.
Súťaž 1907 (od 23/12/2019)
01 03 04 05 09
10 13 15 16 17
19 21 23 24 25
9 opakované čísla z poslednej súťaže. 4 páry a 11 odd.
Súťaž 1906 (z 12/20/2019)
01 02 03 04 06
07 10 11 14 16
17 18 23 24 25
9 opakované čísla z poslednej súťaže. 8 páry a 7 odd.
Súťaž 1905 (z 18/12/2019)
01 03 06 08 09
11 12 15 16 17
18 19 21 23 24
9 opakované čísla z poslednej súťaže. 6 páry a 9 odd.
Súťaž 1904 (zo 16. 12. 1919)
01 06 07 08 10
11 12 13 14 15
17 18 20 23 25
9 opakované čísla z poslednej súťaže. 7 páry a 8 odd.
Súťaž 1903 (od 13/12/2019)
04 06 07 08 09
10 12 14 15 16
19 20 21 23 24
8 opakované čísla z poslednej súťaže. 9 páry a 6 odd.
Súťaž 1902 (od 12/11/2019)
01 02 04 05 06
08 09 11 12 15
16 17 22 23 25
8 opakované čísla z poslednej súťaže. 7 páry a 8 odd.
Súťaž 1901 (od 12/09/2019)
02 03 04 05 09
10 12 13 14 15
16 17 18 19 20
8 opakované čísla z poslednej súťaže. 8 páry a 7 odd.

Zhrnutie (posledných 10 súťaží)

Desiatky sa opakovali

50% súťaží 9 opakované čísla z predchádzajúcej súťaže. 30% súťaží 8 opakované čísla z predchádzajúcej súťaže. 10% súťaží 7 opakované čísla z predchádzajúcej súťaže. 10% súťaží 10 opakované čísla z predchádzajúcej súťaže.

Liché a nepárne

30% súťaží 8 páry a 7 odd. 20% súťaží 7 páry a 8 odd. 20% súťaží 9 páry a 6 odd. 10% súťaží 6 páry a 9 odd. 10% súťaží 10 páry a 5 odd. 10% súťaží 4 páry a 11 odd.

Späť na simulátor Lotofácil

<