Podrobne

Cvičenia s racionálnym číslom


a) Na vyplnenie nálepkového albumu prispela Karina zatiaľ čo Cristina prispela nálepiek. S akou časťou samolepiek prispeli tieto dve nálepky?

Ana číta knihu. Jedného dňa čítala knihy a nasledujúci deň prečítané knihy. Potom vypočítajte:

b) zlomok knihy, ktorú si prečítala.

c) časť knihy, ktorú potrebuje na dokončenie čítania.

d) V balení sú 1 kg cukru. V inom balení je , Koľko kilogramov cukru má prvé balenie viac ako druhé balenie?

e) Pripravuje sa ulica, v ktorej žije Claudia. z ulice už boli vydláždené. Aká časť ulice zostane asfaltová?

Vypočítajte:

f)

g)

V deň spustenia bytového domu z týchto bytov sa predalo a bola rezervovaná. takto:

h) Aký zlomok bytov bol predaný a rezervovaný?

i) Aký zlomok zodpovedá bytom, ktoré neboli predané alebo rezervované?

j) Vypočítajte hodnotu výrazu: