Komentáre

Geometrické srdce


Srdce je osamelý bod,
V imaginárnej karteziánskej rovine
Putovanie smutne pri hľadaní jeho zápasu.
Ak nájdete ďalší bod, zobrazí sa čiara,
Dve srdcia spojené do jedného cieľa,
Milovať jeden druhého.
Ak sa však objaví iný bod,
A trajektória tejto línie klesá,
Križovatka rýchlo bez zastavenia,
Trio nemilujem, je to šialené,
Geometricky iba plochý tvar,
Vytvorené pre miesta bydliska.
A v tejto zavedenej harmónii
Body tvoria priame čiary
Spoločne veľmi radi chodíme.
Vznikajú hyperbolické postavy,
Valce, kužele, kocky a pradenie,
Nádherné gule, bláznivé tanec.
Nespočetné množstvo susedných uhlov,
Kolmá, stredná a dotyčnica,
Tvoria kaskádové vodopády.
A v tejto množine geometrických bytostí
Považujem sa za jednoduché hľadať,
V nekonečných kilometrických priestoroch
Zo všetkých parametrických kvadrantov
Srdce, ktoré môžem milovať.

Fadlo Dualibi Neto