Informácie

Matematický román


Daj mi ticho ...
Podľa môjho názoru je náš román ako rovnica
Na čom trvám;
Zistenie hodnoty vášho neznámeho.
Daj mi ticho ...
Pre mňa zničiť všetky axiómy;
To trvá na tom, že naša láska je nemožná.
Daj mi ticho ...
Aby som povedal, že si pivot mojej rozloženej matrice;
Kiežkoľvek vo vás nájdem cnosť
Je to určujúci faktor pre náš vzťah.
Daj mi ticho ...
Pre mňa je to funkcia, ktorá riadi môj život
Je to každý prvok vašej domény
Je spojená s prvkom mojej domény počítadla.
Daj mi ticho ...
Aby sme vám ukázali, že naše paralelné línie sa stretnú v nekonečne.
Daj mi ticho ...
Aby som povedal, že keď sa pozriem na tvoje telo,
Moje srdce vytvára kosinus.
Daj mi ticho ...
Aby sme vám dokázali, že hoci sme protiľahlé k vrcholu,
naše merania sú rovnaké.
V tom okamihu som drž hubu a kto hovorí, že všetko si ty.

Andreson Costa dos Santos Souza a Alex Bruno Carvalho dos Santos