Čoskoro

Élie Cartan


Élie Joseph Cartan Bol to francúzsky matematik, ktorý sa narodil 9. apríla 1869 v Dolomieu. Bol otcom matematika Henriho Cartana. Študoval na Parížskej vyššej normálnej škole v roku 1888. Po doktoráte v roku 1894 pracoval v Montpellier a Lyone, v roku 1903 sa stal profesorom na Univerzite v Nancy. V roku 1909 získal post v Paríži a v roku 1912 sa stal profesorom Sorbonny. Reformovala sa v roku 1942.

Vykonal zásadnú prácu v teórii skupín lož a jeho geometrické použitie. Významne prispelo aj k matematickej fyzike, diferenciálnej geometrii a teórii skupín. Zomrel v Paríži 6. mája 1951 po dlhej chorobe.