Podrobne

Paradox Dona Quijota a Sancho Panzu


Tento paradox vytvoril Miguel de Cervantes vo svojej knihe Don Quijote z La Mancha.

Sancho Panza, verný zeman dona Quijota, sa stal guvernérom ostrova s ​​veľmi zvedavým zákonom. Majiteľ ostrova by sa mal opýtať každého návštevníka na dôvod návštevy. Ak návštevník odpovie na pravdu, je to v poriadku. Ale ak by klamal, návštevník by bol obesený.

Problém je, že jedného krásneho dňa prišiel návštevník, ktorý odpovedal, že navštevuje ostrov, aby bol obesený! Čo teraz? Mal by byť návštevník obesený alebo nie? Keby ho neobesili, klamal by, takže by mal byť obesený. Ak by ho však obesili, povedal by pravdu a nemal by sa obesiť. V príbehu Cervantesa je guvernér láskavý a prepúšťa návštevníka.


Video: Lesson 33: Sancho Panzas refrains (December 2021).