Články

Inverzné proporcionálne množstvá


Cyklista trénuje „1000 metrov proti času“, pričom v každom kole udržuje konštantnú rýchlosť, a tak získava zodpovedajúci čas podľa nasledujúcej tabuľky:

Rýchlosť (m / s)Čas (y)
5200
8125
10100
1662,5
2050

Všimnite si, že jedno množstvo sa mení s druhým. Tieto množstvá sú závislé premenné, Všimnite si, že:

keď duplikujeme rýchlosť, čas sa skracuje na polovičná.
5 m / s -> 200 s
10 m / s -> 100 s

keď quadriplicamos rýchlosť, čas sa skracuje na štvrtá časť.
5 m / s -> 200 s
20 m / s -> 50 s

takto:

Dve závislé variabilné množstvá sú nepriamo úmerný keď je pomer medzi hodnotami 1. množstva rovnaký zvrátiť pomeru medzi zodpovedajúcimi hodnotami z II.

V tabuľke overte, či je pomer medzi dvoma hodnotami jednej veličiny rovný inverznému pomeru medzi dvomi zodpovedajúcimi hodnotami druhej veličiny.

Ďalší obsah: pravidlo troch