Informácie

Elena Piscopia


Elena Lucrezia Cornaro Piscopia narodený v chudobnej rodine 5. júna 1646 v Benátkach v Taliansku. Zomrel 26. júla 1684. Jeho otec Giovanni Baptista Cornaro bol prokurátorom San Marco. Jeho matka, Zanetta Giovanna Boni, nebola pred ich zjednotením privilegovaným členom triedy. Elena otec strávil život založením mena Cornaro, mena, ktoré by si malo navždy pamätať kvôli intelektu svojej najstaršej dcéry.

Od siedmich rokov Elena Piscopia získala znalosti klasických jazykov latinčiny a gréčtiny, študovala gramatiku a hudbu. Okrem plynulého hovorenia latinsky a grécky. Elena dominovala hebrejčinu, španielčinu, francúzštinu a arabčinu. Jeho znalosť jazykov priniesla titul Oraculum Septilingue. Elena tiež prejavila úžasné schopnosti uvažovania. Študovala vedu, ako aj jazyky a študovala matematiku a astronómiu, filozofiu a teológiu. Elenina veľká láska bola k filozofii a teológii. Jej otec ju v roku 1672 poslal na významnú univerzitu v Padove, aby pokračoval v štúdiu.

Elena Piscopia nehľadala maturitu na univerzite v Padove. Giovanni Cornaro však trval na tom, aby svet uznal neuveriteľné znalosti svojej dcéry. Elena preto naliehala na doktorát teológie na univerzite v Padove. Vo svojej štúdii stretla odpor. Rímskokatolícki predstavitelia cirkvi odmietli udeliť titul Doktor teológie žene. Elena sa znova prihlásila na naliehanie svojho otca. Tentoraz sa cirkev zaviazala a dovolila Elenovi Piscopii získať doktorát filozofie.

Elena Piscopia, doktorát z filozofie, by sa mala konať v sále univerzity v Padove, ale kvôli veľkému počtu divákov bola presunutá do Padovskej katedrály. Počas jej skúšky Elenine úžasné odpovede ohromili jej skúšajúcich, ktorí zistili, že jej rozsiahle vedomosti predčili doktorát filozofie, a 25. júna 1678 získala Elena Lucrezia Cornaro Piscopia doktorát filozofie na univerzite v Padove. V 32 rokoch bola prvou ženou na svete, ktorá získala doktorát. Elena Piscopia získala okrem doktorátu aj vynikajúcu učiteľku a vavrínovú korunu básnika.

V 17 rokoch bola Elena Piscopia považovaná za odborníčku v oblasti hudby, hrávala rôzne nástroje, medzi nimi aj harfu a husle. Jeho hudobný rozkvet bol korunovaný hudbou, ktorú zložil.

Elena Piscopia bola váženou členkou rôznych akadémií v celej Európe a získala návštevy od študentov z celého sveta. Elena si užila výučbu, vyučovanie hudby, teológie a kompozície. Margaret Alic naznačuje, že sa v roku 1678 stala učiteľkou matematiky na univerzite v Padove. Jej spisy boli uverejnené v roku 1688 v talianskej Parme po jej smrti. Dnes sú správy Eleny Piscopie často citované inými majstrami a spisovateľmi.

Počas posledných siedmich rokov svojho života sa Elena sústredila na učenie a vyučovanie chudobných. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia zomrela 26. júla 1684 vo veku tridsiatich ôsmich rokov. Verí sa, že jej smrť bola spôsobená tuberkulózou. Elenina posledná vôľa mala byť pochovaná v kostole Santa Giustina v Padove v Taliansku.

V roku 1685 mala univerzita v Padove vyznamenanie na počesť svojho veľkého študenta. Dnes socha Eleny Lucreziovej Cornaro Piscopia Esteemed University of Padua.

Referencie

  1. Forbush, Gabriell E. „Stratené ženy“. MS. vol. 3, č. 56, január 1975, s. 56, zostavené Judith Wilson.
  2. Fusco, Nicola. Elena Lucrezia Cornaro Piscopia: 1646-1684. Pittsburgh: Výbor Spojených štátov amerických pre Elena Lucrezia Cornaro Piscopia Tercentenary. 1975. Prvé limitované vydanie.
  3. Pace. E. A. "Cornaro." Nová katolícka encyklopédia. Vol. 4, 1967.
  4. Remiddi. Marcia. „žena vysokého stupňa“. Unesco Mail, zväzok 31, júl 1978, 12-13.
  5. Alic, Margaret. Dedičstvo Hypatia: Dejiny žien vo vede o staroveku v 19. storočí, maják lis, boston.


Video: 25th June 1678: Elena Cornaro Piscopia becomes the first woman to receive a PhD (December 2021).