Články

David Hilbert


David Hilbert Narodil sa 23. januára 1862 a zomrel 14. februára 1943.

FAhoj, nemecký matematik, ktorého geometrická práca má najväčší vplyv na poli od Euclidu. Po systematickom štúdiu axiómov euklidovskej geometrie navrhol Hilbert súbor 21 axiómov a analyzoval ich význam.

HEllbert získal titul Ph.D. na univerzite v Konigsbergu a pôsobil na svojej fakulte v rokoch 1886 až 1895. Stal sa (1895) profesorom matematiky na univerzite v Gottingene, kde zostal po zvyšok svojho života. V rokoch 1900 až 1914 mnoho amerických matematikov, ktorí neskôr zohrávali dôležitú úlohu vo vývoji matematiky, chodilo študovať s ním do Gottingenu.

HIlbert prispel do rôznych odvetví matematiky, vrátane teórie algebraických čísel, funkčnej analýzy, matematickej fyziky a výpočtov variácií. Uviedol tiež 23 nevyriešených matematických problémov, ktoré považoval za hodné ďalšieho vyšetrovania. Od Hilbertovho času boli takmer všetky tieto problémy vyriešené.

Reid, Constance, Hilbert (1970).


Video: How David Hilbert Rose to Fame As A Mathematics Genius (December 2021).